ردکردن این
برنامه کاندیدای استانی منیتوبا از ۲۱۸ نامزد مهاجرتی دعوت به عمل می آورد

تاریخ انتشار

منیتوبا تا این لحظه از ماه ۴۹۰ دعوت نامه برای متقاضیان برنامه کاندیدای استانی صادر کرده است.

منیتوبا در ۲۸ ژانویه از ۲۱۸ متقاضی مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورد.

این دومین دراو ماه برای برنامه کاندیدای استانی منیتوبا است، نیروهای کار متخصص و فارغ‌ التحصیلان بین المللی از طریق روند های مهاجرتی زیر دعوت شدند:

  • نیروهای کار متخصص در منیتوبا
  • روند تحصیلات بین المللی
  • نیروهای کار متخصص برون مرزی

دعوت نامه ها، که به عنوان توصیه نامه درخواست شناخته می شوند، مطابق زیر با حداقل امتیاز توضیح علاقمندی ذکر شده توزیع شدند:

  • نیروهای کار متخصص در منیتوبا ۱۷۸ نامه درخواست با حداقل امتیاز ۵۱۸
  • نیروهای کار متخصص برون مرزی با ۱۷ توصیه نامه درخواست با حداقل امتیاز ۶۸۱
  • روند تحصیلات بین المللی با ۲۳ توصیه نامه درخواست بدون شرط امتیاز توضیح علاقمندی

از ۲۱۸ نامه درخواست صادر شده، ۱۳ مورد به متقاضیان اکسپرس انتری تعلق یافت. به گفته برنامه کاندیدای استانی منیتوبا هر یک از متقاضیانی که شناسه معتبر اکسپرس انتری، کد معتبر جستجوی شغل، و تجربه قابل اثبات در یکی از شغل های مورد نیاز استان منیتوبا را نداشته باشند، رد خواهد شد.

برنامه کاندیدای استانی منیتوبا تنها نامزد های نیروی کار متخصص برون مرزی را در این دراو در نظر گرفت به شرط آنکه مستقیماً تحت اقدامات استخدام استراتژیک دعوت شده باشند.

اگر متقاضیان نسبت به حداقل امتیاز رتبه بالاتری داشته باشند اما توصیه نامه درخواست را دریافت نکرده باشند دلیل آن می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

  • آزمون زبان طرف سوم شماره آزمون معتبری نداشته است.
  • آزمون زبان آنها دیگر معتبر نیست
  • متقاضیان تحت اقدامات استخدام استراتژیک دعوت شدند اما شماره دعوت نامه معتبری ارسال نکردند.
نمایش خبر  ویروس کرونا در مقایسه با بحران اقتصادی ۲۰۰۸ بیکاری های طولانی مدت بیشتری را به وجود می آورد

به گفته برنامه کاندیدای استانی منیتوبا متقاضیانی که یکی از این شرایط عنوان شده را دارند می تواند با اطلاعات صحیح پروفایل توزیع علاقمندی خود را به روز رسانی کنند تا برای دور بعدی در نظر گرفته شوند.

متقاضیانی که در یک شغل ثبت شده کار می‌کنند در این دراو دعوت شده اند. برنامه کاندیدای استانی منیتوبا عنوان می‌کند که آنها متقاضیانی که در یکی از این شغل ها کار نمی‌ کنند، و یا شواهد و مدارک لازم برای اثبات تکمیل تمام کام های لازم برای استخدام در منیتوبا را بر نداشته اند، را رد خواهد کرد.

افرادی که در این شرایط قرار دارند می‌تواند توصیه نامه درخواست خود را رد کنند.

 

اکسپرس انتری منیتوبا

نامزدهایی که برای اکسپرس انتری واجد شرایط شناخته می شوند بر اساس امتیاز سیستم جامع رتبه بندی امتیاز می گیرند، این سیستم فاکتورهای انسانی مانند سن، تجربه کاری، تحصیلات و تسلط زبانی را مورد توجه قرار می‌دهد.

نامزدها با بالاترین امتیازات برای درخواست اقامت دائم کانادا ای دعوت می شوند.

افرادی که گزینش استانی دریافت می‌کنند ۶۰۰ امتیاز اضافی علاوه بر امتیازشان در سیستم جامع هرات و دریافت خواهند کرد و این امر دریافت دعوت نامه درخواست از سوی اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا را برای آنها تضمین می‌کند.

متقاضیان اکسپرس انتری که گزینش استانی را از منیتوبا دریافت کرده‌اند یک شناسه معتبر اکسپرس انتری و کد معتبر جستجوی شغل دارند.

 

سیستم توضیح علاقه مندی منیتوبا

افرادی که می خواهند از طریق برنامه کاندیدای استانی منیتوبا مهاجرت کنند باید برای دریافت توصیه نامه درخواست از طریق روندهای نیروی کار متخصص در منیتوبا و نیروی کار متخصص برون مرزی یک توضیح علاقه ‌مندی نزد برنامه کاندیدای استانی منیتوبا ثبت کنند.

نمایش خبر  بهبود اقتصاد کانادا در ماه فوریه

تحت سیستم منیتوبا، چنین متقاضیانی بر اساس ویژگی های سرمایه انسانی مانند مهارت های زبانی در یکی از زبان های انگلیسی و فرانسوی، تجربه کاری، ارتباط با منی تو با فاکتورهای دیگر یک امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز دریافت می کنند.

 

در مورد روندهای مهاجرت منیتوبا

دسته نیروهای کار متخصص برون مرزی و دسته نیروی کار متخصص منیتوبا به استان اجازه می دهد تا آن دسته از نیروهای کار متخصصی را گزینش کند که می تواند به خوبی نیازهای بازار کار منیتوبا را حمایت کنند.

افرادی که از خارج از منیتوبا درخواست می دهند باید یک ارتباط مشخص با منیتوبا را ثابت کنند. این می تواند از طریق ارتباط خانوادگی یا داشتن دوست در استان، تجربه کار قبلی در منیتوبا، یا یک دعوت نامه تحت یکی از اقدامات استخدام استراتژیک برنامه کاندیدای استانی منیتوبا انجام شود.

در زمان درخواست برای صلاحیت سنجی نیاز به حضور متقاضیان در منیتوبا نیست.

نامزدهای موفق در نیروی کار متخصص در منیتوبا باید شرایط خاصی را برآورده کنند مانند داشتن پیشنهاد شغل دائمی تمام وقت از سوی یک کارفرما منیتوبا.

دانشجویان بین المللی که از یک دانشگاه در منیتوبا فارغ التحصیل شده اند ممکن است تحت روند تسهیلات بین المللی توسعه نامه درخواست را دریافت کنند به شرط آن که مهارت های مورد نیاز را داشته باشند.