جهت دریافت نمایندگی شرکت سماکاو، قبل از هرچیز نیاز هست در دوره آموزشی که تمام موارد مهاجرتی، قوانین شرکت، نحوه عقد قرارداد و هر انچه را که نیاز هست به عنوان نماینده بدانید بیان خواهد شد.

لطفا برای ثبت نام در دوره از طریق لینک زیر پرداخت را انجام داده و بعداز پرداخت رسید را به ادرس admin@samakav.com ایمیل نموده تا همکاران ما زمان جلسه را با شما هماهنگ نمایند.