ردکردن این
دولت کانادا اولویت های جدید مهاجرتی را منتشر می کند

تاریخ انتشار

نخست وزیر، جاستین ترودو نامه دستور جدید را در اختیار وزیر مهاجرت، مارکو مندیچینو قرار داده است.

مهاجرت در اقتصاد و جامعه کانادا همچنان یک اولویت خواهد بود.

نخست وزیر جاستین ترودو در یک نامه دستوری جدید تازه ارائه شده به وزیر مهاجرت، مارکو مندیچینو بر این امر تاکید کرد.

این نامه دستوری مهمترین سند سیاسی برای دپارتمان مهاجرتی کانادا محسوب می شود.

این نامه اهداف نخست وزیر کانادا را مشخص می کند که از وزیر مهاجرت و اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا درخواست می کند تا در مدت زمان کار خود در این دولت به آنها رسیدگی کند.

این نامه دستوری موضوعات اصلی مانند برنامه سطوح مهاجرتی کانادا، تعیین برنامه های مهاجرتی جدید برای اداره مهاجرت، بهبود زمان های رسیدگی به درخواست های اداره مهاجرت و موضوعات دیگر را تعریف می کند. انتشار نامه دستوری کمی پس از اعلام برنامه سطوح مهاجرتی 2021-2023 مطرح شد که پذیرش 400000 مهاجرت در هر سال را در برنامه خود قرار می دهد.

این نامه دستوری جدید مکمل نامه ترودو در دسامبر 2019 است.

دلایل نامه های دستوری جدید این است که دولت کانادا در ماه سپتامبر جلسه جدیدی در مجلس برگزار کرد و اهداف جدیدی برای بحران ویروس کرونا در نظر دارد.

اولویت های اصلی مطرح شده در این نامه دستوری عبارتند از:

  • ادامه ی پذیرش مهاجر در کشور برای حمایت از رشد اقتصادی کانادا و جبران وضعیت اقتصادی پس از دوران شیوع ویروس کرونا با ارتقای و توسعه ی برنامه های پایلوت برای پذیرش پناهجویان از طریق روند های مهاجرتی دسته اقتصادی؛ سرعت بخشیدن به یکپارچگی اعضای خانواده در  کشور؛ و کار کردن بر برنامه های پایلوت منطقه ای و بخشی.
  • ادامه ی اجرای ضوابط برای ایجاد مسیرهایی جدید جهت رسیدن به اقامت دائم برای افرادی که در مراکز سلامت و مراقبت، تسهیلات پزشکی خدمات ارائه داده اند یا در طوب شیوع ویروس کرونا خدمات ضروری دیگری را انجام داده اند.
  • ادامه ی کار با همکاران جهت حمایت از امنیت و سلامت کانادایی ها برای مدیریت مرزهای کانادا .
  • شناسایی روش های اقامت دائمی دیگری برای نیروهای کار موقت خارجی
  • کار با وزیر کار، دپارتمان مشاغل و ناتوانی برای حمایت از آن دسته از نیروهای کار که بخاطر شرایط ناشی از ویروس کرونا آسیب پذیر بوده اند و همچنین جهت تضمین داشتن نیروی کار برای فراوری غذ و کشاورزی.
  • ادامه ی کار با استان ها و مناطق کانادا برای ارائه حمایت ها جهت سکونت مهاجران مانند  آموزش زبان فرانسوی.
نمایش خبر  وزیر مهاجرت کانادا وضعیت ویروس کرونا را به روز رسانی می کند

 

نامه دستوری تکمیلی جدید هیچ هدف جدیدی را مطرح نکرده است. این نامه به موادر عنوان شده در دسامبر 2019  اضافه می شود که اداره مهاجرت همچنان آنها را پیگیری می کند.  موضوع اصلی این نامه اینست که کانادا همچنان با بالاترین توان در طول دوران شیوع ویروس کرونا سیستم مهاجرتی خود را پیگیری می کند  به نحوی که بتواند مهارتها و استعداد های مهاجران جدید را برای  حمایت از وضع اقتصادی پس از دوران شیوع ویروس کرونا به کار گیرد.