ردکردن این
برنامه والدین، پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها در سال 2021

تاریخ انتشار

کانادا در حال حاضر بعنوان بخشی از برنامه PGP2020 در حال صدور 10000دعوت نامه اسپانسرشیپی است. علاوه براین، کانادا به دنبال بازگشایی یک درگاه PGP جدید در سال جاری ست و  به حداکثر 30000 درخواست رسیدگی خواهد کرد.

آن دسته از متقاضیان و تابعان دائمی که در سال 2020 نسبت به حمایت از برنامه والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نزد اداره مهاجرت ابراز علاقمندی کرده اند در حال حاضر از اداره مهاجرت دعوت نامه را دریافت می کنند.

اوایل هفته جاری، IRCC لاتاری 2020PGP  را برگزار کرد و در طی ده روز دعوت نامه ها را صادر خواهد کرد. نامزدها می توانستند بین 13 اکتبر تا  3 نوامبر از طریق  فرم های اسپانسری ثبت کنند.

اداره مهاجرت کانادا برای  PGP 2020 حدود 10000 درخواست  را می پذیرد.  امسال برای PGP سال مهمی است. در سال 2021، کانادا بدنبال صدور 40000 دعوت نامه است. برنامه اصلی صدور دعوت نامه های بیشتر در سال های 2020 و 2021 است. با این وجود، بخاطر تاخی ها و اختلالات پیش آمده ناشی از ویروس کرونا، تمام دعوت نامه ها در سال جاری صادر خواهند شد.

تعداد افرادی که برای اسپانسر شدن ثبت نام می کنند از ظرفیتی که اداره مهاجرت می تواند بررسی کند بیشتر است. بدین دلیل است که کانادا باید یک لاتاری برگزار کند تا بتواند به طور تصادفی متقاضیان را دعوت کند. پیش از انجام این اقدام، با این وجود، اداره مهاجرت تمام ثبت نام هایی که دو بار ثبت شده اند را حذف خواهد کرد تا فرصت برابر در لاتاری را حذف کند.

نمایش خبر  کانادا لاتاری 2020 برنامه مهاجرتی والدین، پدربزرگ و مادربزرگ ها را برگزار می کند.

افرادی که دعوت نامه ها را برای درخواست دریافت می کنند، 60 روز کاری برای ثبت درخواستشان فرصت دارند. اگر یک نامزد نتواند بخاطر اختلالات پیش آمده ناشی از ویروس کرونا مدارک خود را ثبت کند باید شواهد و مدارک مربوطه را ثبت کنند. سپس ممکن است 90 روز زمان داشته باشند تا بتوانند اسناد ناقص را تکمیل کنند.

متقاضیانی که ابراز علاقمندی کردند تشویق می شوند تا ایمیل ها و پرونده های ناقص خود را بررسی کنند. اداره مهاجرت تنها با متقاضیانی تماس حاصل می کند که برای درخواست دعوت می شوند. متقاضیان نیز وضعیت دعوت نامه خود را در وبسایت اداره مهاجرت بررسی می کنند.

در ماه اکتبر، کانادا اعلام کرد که به طور موقت شروط درآمد را برای مهاجرت دسته خانواده،  مانند PGP آسان خواهد کرد. این بدان دلیل است که اسپانسر های احتتمالی از نظر مالی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند. اداره مهاجرت عنوان می کند که درآمد اسپانسر ها باید حداقل درآمد لازم (MNI) را پر کند. پیش از تغییر، اداره مهاجرت ملزم کرد که درآمد اسپانسر ها باید حداقل MNI بعلاوه 30 درصد باشد.

به منظور اینکه متوجه شوید چه میزان درآمد برای اسپانسر لازم است، ابتدا باید اندازه خانواده خود را تعیین کنید. این شامل هر فردی است که از نظر مالی مسئول آنها هستید.

  • خودتان
  • همسر یا شریک زندگی اتان
  • فرزند وابسته شما
  • فرزندان وابسته همسر یا شریک زندگی
  • هر فردی که ممکن است در گذشته از نظر مالی مسئولش بوده باشید.
  • هر فرد وابسته ای که با والدین یا پدربزرگ و مادربزرگش به کانادا نمی آیند.
  • همسر یا شریک زندگی والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ، حتی اگر قصد آمدن به کانادا را نداشته باشند.
  • همسر جدا شده والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ
نمایش خبر  کانادا 100 میلیون دلار برای حمایت از بهم پیوستن تازه واردان در دوران شیوع صرف می کند.

 

کانادا لازم می دارد که شرط حداقل درآمد برای سه سال مالی گذشته ر برآورده کنید. این شرط برای افرادی صحیح است که می خواهند از والدین و پدربزرگ و مادربزرگشان برای آمدن به هر استانی خارج از کبک اسپانسر شوند. آنهایی که در کبک زندگی می کنند باید شروط مربوط به این استان را برآورده کنند.

جدول حداقل درآمد لازم برای افرادی است که در سال 2020 ابراز علاقمندی کردند و در صورتی که دعوت نامه را دریافت کرده باشند در سال 2021 مورد رسیدگی قرار می گیرند.

برای هردو کانادا و کبک، اسپانسر باید یک توافق نامه تعهد را امضا کند. این بدان معناست که اسپانسر و امضا کنندگان مشترک باید  هر کمک مالی اجتماعی انجام شده ای برای افراد تحت حمایت را بازپرداخت کنند. برای اسپانسر ها در هر استانی غیر از کبک، دوره تعهد 20 ساله است. برای افرادی که در کبک هستند دوره ده ساله است.