ردکردن این
جزیره پرنس ادوارد از ۱۸۸ کاندیدای مهاجرت در دراو جدید PNP دعوت می کند. 

تاریخ انتشار

دراو جدید، تعداد دعوت نامه های PNP صادر شده جزیره پرنس ادوارد در سال جاری را به ۱۷۲۹ می رساند.

جزیره پرنس ادوارد دراو مهارجرتی برنامه ریزی شده خود را در ۱۸ نوامبر برگزار کرد.

برنامه کاندیداتوری استانی جزیره پرنس ادوارد (PEI PNP) از ۱۸۸ کاندیدای مهاجرت دعوت کرد تا برای کاندیداتوری استانی درخواست خود را ثبت کنند.

بیشتر دعوتنامه‌ها، یعنی ۱۷۲ مورد، به کاندیداهای اکسپرس اننتری و تاثیر کاری ارسال شدند. ۱۶ دعوتنامه باقیمانده به نامزدهای تاثیر تجاری که حداقل ۶۷ امتیاز در سیستم مهاجرت استانی داشتند، ارسال شد.

جزیره پرنس ادوارد هر ماه یک دور دعوت برنامه کاندیدای استانی (PNP) برگزار می‌کند. تعداد کل دعوتنامه های صادر شده تا کنون در سال جاری به ۱۷۲۹ رسیده است.

برنامه‌های PNP به استان ها و مناطق کانادا اجازه می دهند تا کاندیداهای مهاجرتی را انتخاب کرده و نیازهای بازار کار خود را برآورده سازند. این موضوع در مورد جزیره پرنس ادوارد صادق است، که برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس ادوارد (PEI PNP) را در چارچوب دستورالعمل‌های مورد تأیید فدرال مدیریت می‌کند.

انجام دراو بعدی PEI PNP در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ انتظار می رود.

 

 درباره دسته اکسپرس انتری PEI PNP

دسته اکسپرس انتری PEI PNP یک PNP پیشرفته است، به این معنی که با سیستم اکسپرس انتری دولت فدرال مرتبط است. برای اینکه کاندیداها برای این جریان در نظر گرفته شوند، باید پروفایلی در سیستم داشته باشند.

اکسپرس انتری در واقع یک مدیر برنامه مهاجرتی است. این برنامه درخواست‌های سه برنامه مهاجرتی دسته اقتصادی را انجام می‌دهد: برنامه کارگران ماهر فدرال، برنامه تجار ماهر فدرال، و دسته تجربه کانادا.

نمایش خبر  کبک در حال پیشبرد اقداماتی برای استقبال از کارگران خارجی موقت است

کاندیداهای واجد شرایط با توجه به سن، تجربه کاری، تحصیلات و مهارت زبان خود به انگلیسی یا فرانسوی، امتیاز سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS) را دریافت می‌کنند.

کاندیداهای اکسپرس انتری که کاندیداتوری استانی دریافت می کنند، ۶۰۰ امتیاز اضافی نسبت به امتیاز CRS خود دریافت کرده و در واقع در دراو بعدی اکسپرس انتری، یک دعوتنامه برای ثبت درخواست (ITA) برای اقامت دائم برای خود تضمین می کنند.

برای در نظر گرفتن کاندیداتوری استانی از PEI، کاندیداهای اکسپرس انتری باید یک پروفایل ابراز علاقه (EOI) با PNP PEI ایجاد کنند.

پروفایل های EOI بر اساس شبکه موقعیت‌های شغلی منحصر به فرد استان امتیاز دهی می شوند. سپس از کاندیداهایی که بالاترین امتیاز را کسب کرده اند دعوت می شود تا از طریق دراو ماهانه درخواست خود را ثبت کنند.

 

 دسته تاثیر کاری

دسته تأثیر کاری برای اتباع خارجی است که یک پیشنهاد شغلی معتبر در PEI دارند و از حمایت کارفرمای خود برخوردارند. این دسته به سه جریان تقسیم می‌شود: کارگر ماهر، کارگر حیاتی و فارغ التحصیل بین‌المللی.

کاندیداهای این دسته همچنین باید اظهار علاقه خود را ارسال کنند تا از طریق گروه تأثیر کاری برای نامزدی استانی در نظر گرفته شوند.

 

 دسته تاثیر تجاری

کاندیداهای دسته تأثیر تجاری برای پیشبرد درخواست های خود باید از حداقل امتیاز استانی برخوردار باشند. امتیاز در هر دراو متفاوت است. دعوتنامه‌هایی که PEI در دراو امروز ارسال کرد، تحت «جریان مجوز کار» صادر شد، که مختص کارآفرینان خارجی است که می‌خواهند کسب‌وکاری در جزیره داشته باشند و فعالیت کنند.