ردکردن این

کبک متعهد شد ۲۴۶ میلیون دلار برای جذب و یکپارچه سازی مهاجران صرف کند

کبک متعهد شد ۲۴۶ میلیون دلار برای جذب و یکپارچه سازی مهاجران صرف کند

تاریخ انتشار

این سرمایه باید برای شناخت مهارت های مهاجر، ارتقای مهاجرت منطقه‌ای و کمک به جذب و حفظ دانشجویان خارجی در کشور انجام شود بودجه جدید کبک شامل افزایش چشمگیر مهاجرت برای شبیه سازی وضعیت اقتصادی است.

وزیر اقتصاد کبک، اریک جیرارد، در ۲۵ مارس از بودجه استانی سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ خبر داد. این بودجه جدید ۲۴۶ میلیون دلار دیگر در سه سال آینده برای کمک به وزارت مهاجرت کبک می ‌دهد تا  فرایند استعداد یابی مهاجران را بهتر کرده و بر اساس نیاز های بازار کار منطقه مهاجرت منطقه‌ ای را تشویق کند.

با این سرمایه‌گذاری جدید دولت می ‌تواند به مهاجران کمک کند دوره ‌های زبان فرانسوی را بگذرانند و جذب و حفظ دانشجویان بین المللی در کشور را ارتقا دهد .

به گفته نادین گیرالت « وزیر مهاجرت کبک در یک رسانه مطبوعاتی فرانسه زبان « بودجه ارائه شده توسط دولت کبک نشان دهنده اهمیت مهاجرت در اولویت‌ های دولت است».

«جذب و یکپارچه سازی مهاجران در جامعه به ویژه افرادی که در این مناطق ساکن هستند، به تجارت ها این امکان را می ‌دهد تا از نیرو های کار واجد شرایط قهرمان شود و بنابراین در چند بخش اقتصادی با کمبود نیروی کار روبه رو هستند.

سرمایه های جدید برای سرعت بخشیدن به استعداد یابی نیروهای کار آموزش دیده خارجی صرف می شود.  دولت یک برنامه اقدامات میان سازمانی اتخاذ می‌ کند تا استعدادیابی افراد را بهبود ببخشد و به این فرآیند سرعت دهد، به نحوی که بتواند به سرعت در بازار کار کبک یکپارچه شوند و هم راستا با مهارت های خود شغلی به دست آورند.

نمایش خبر  ثبت آنلاین درخواست‌ های برنامه تجربه کبک

از کل سرمایه اضافی، ۱۳۰ میلیون دلار در طی دو سال برای ارتقاء استعدادیابی توسط روند های زیر صرف خواهد شد:

  • شناسایی زمینه ‌های کار و مشاغل مورد اولویت با توجه به نیاز های بازار کار و مناطق نیازمند نیروی کار
  • افزایش آموزش، به روز رسانی و انترشیپ برای نیرو های کار موقت خارجی در مشاغل مشخص
  • حمایت مالی برای مهاجران در فرآیند استعداد یابی که شامل معافیت از شهریه برای نیروهای کار آموزش دیده خارجی است که باید برای برآورده کردن شروط دستور حرفه ای کبک آموزش های به روز دیده باشند.

اقدامات مهاجرت منطقه ای در کارها

با توجه به اینکه اکثر مهاجران می خواهند در مناطق چند ملیتی بزرگ اقامت داشته باشند، سیاست ‌های اخیر مهاجرتی در کانادا به دنبال تشویق توزیع آماری مهاجران بوده است.

بودجه جدید کبک نشان دهنده تعهد این استان به منطقه ای سازی مهاجرت در زمینه کمبود های نیروی کار است. ۵۷ میلیون دلار در طی دو سال در دسترس بوده است تا اقدامات در جهت افزایش سهم مهاجرانی انجام شود که در مناطق خاص تحت تاثیر کمبود نیروی کار بوده اند و تلاش‌ها در جهت یکپارچه سازی مهاجرت دنبال شود.

فرانسوی سازی مهاجران و حفظ دانشجویان بین المللی

بودجه جدید کبک نیز سرمایه جدیدی برای فرانسوی سازی و یکپارچه سازی مهاجران فراهم می آورد. در طی دو سال آینده ۵۰ میلیون دلار به افزایش منابع آموزشی و بهبود کمک های مالی برای حمایت از مهاجرانی که دوره ‌های زبان فرانسوی را می گذرانند اختصاص داده می شود.

در نهایت دولت از اهمیت حمایت از دانشجویان بین المللی که نقش مهمی در توسعه رشد اقتصادی و شبکه تلاتی استان بازی می‌کنند آگاه می‌شود. دولت کبک میلیون   نُه دلار دیگر در طی ۳ سال فراهم می کند تا بتواند از آن طریق به جذب و حفظ دانشجویان بین المللی در استان کمک کند.

نمایش خبر  کبک در دراو آریما از 502 متقاضی دعوت می کند

 

دولت منتخب کبک نگرش ها در مورد مهاجرت را تغییر می دهد

دولت در حال حاضر استان کبک، از سال ۲۰۱۸ در سرکار بوده است و این سومین بودجه ی این دولت می باشد. دولت منتخب نوید داده است که مهاجرت به استان را کم می کند. این حزب از زمان تغییر رویکردش مطلع است که مهاجرت یک راه حل برای مشکلات مانند کمبود نیروی کار و جمعیت سالخورده است.

در سال جاری کبک برنامه ریزی کرده است تا از طریق برنامه‌ های مهاجرت اقتصادی خود بین ۲۷۵۰۰ تا ۲۹۳۰۰ مهاجر جدید را در کشور بپذیرد . این برنامه ریزی ها شامل حداکثر ۲۴۲۰۰ نیروی کار متخصص خواهد بود. این استان حداکثر ۴۳۰۰ مهاجرت جدید برای پذیرش از طریق برنامه ‌های مهاجرت تجارتی را نیز در نظر گرفته است، که شامل برنامه کارآفرینی کبک و برنامه خویش فرما است.

علاوه بر این، حداکثر ۸۰۰ پذیرش دیگر در دسته های دیگر اقتصادی مانند پرستاران خانگی نیز برنامه ‌ریزی می‌شود.

کبک نیز انتظار دارد که از طریق اسپانسرشیپ خانواده برنامه پناهجویی و برنامه ‌های مهاجرتی دیگر ۱۰۲۰۰ مقیم دائم ای جدید در کشور بپذیرد.