ردکردن این

ترجمه معتبر برای مهاجرت به کانادا: مواردی که باید بدانید

ترجمه معتبر برای مهاجرت به کانادا: مواردی که باید بدانید

تاریخ انتشار

آیا در حال درخواست برای مهاجرت به کانادا هستید و مدارکی دارید که به زبان انگلیسی یا فرانسوی نیستند؟ اگر چنین است شما به یک ترجمه معتبر مدارک خود نیاز دارید.

وقتی برای مهاجرت و اقامت دائم در خواست می دهید ممکن است از شما خواسته شود تا ترجمه معتبر اسناد رسمی خود را به زبان انگلیسی و فرانسوی به آنها ارائه دهید.

یک گام مهم در فرایند مهاجرت به کانادا ثبت اسناد برای حمایت و اثبات درخواست شما است. این مدارک می‌ تواند شامل مدرک تولد، سند ازدواج، سوابق کیفری و مدارک تحصیلی شما باشند.

این موضوع برای درخواست های اقامت دائم که از طریق اکسپرس انتری، مجوز کار، حمایت از خانواده و روش های دیگر اقدام می کنند صادق است.

اگر اسناد و مدارک شما به زبانی غیر از زبان انگلیسی و فرانسوی هستند باید ترجمه رسمی مدارک اصلی به زبان انگلیسی و فرانسوی را نیز ارائه دهید. این ترجمه باید شامل امضا و مهر تمام مواردی باشد که در مدرک اصلی وجود دارد ترجمه باید شامل نام و امضای مترجم نیز باشد.

 

شروط این مدارک که به زبان انگلیسی و فرانسوی نیستند کدام است؟

شما باید ترجمه مدارک حمایتی خود را در صورتی ثبت کنید که زبان رسمی کانادا نیستند و باید شروط تعیین شده از سوی اداره مهاجرت و پناهندگی و تابعیت کانادا را برآورده کنند که در غیر اینصورت درخواست شما رد خواهد شد.

وقتی مدارک خود را به زبانی غیر از زبان انگلیسی و فرانسوی ثبت می کنید:

باید ترجمه معتبر تکمیل شده مدارک اصلی از یک نسخه معتبر از اصلی را نیز ارائه دهید.

نمایش خبر  مسافرانی که به طور کامل واکسینه شده اند می توانند از قرنطینه معاف باشند

باید مدارک اصلی به زبان خارجی یا یک نسخه معتبر از مدرک اصلی را نیز ارائه دهید وقتی که یک نسخه معتبر از مدارک اصلی به ثبت می‌رسد مترجم باید هر دو نسخه ترجمه و کپی را تایید و مهر کند.

اگر مدارک از سوی یک مترجم معتبر ارائه نشده باشند باید سند اصلی نیز ضمیمه شود شما مسئول به تمام هزینه های ترجمه می باشید.

مدارک شما به زبان انگلیسی و فرانسوی هستند نیازی به ترجمان دارند حتی اگر به زبانی که درخواست خود را  تکمیل کرده اید نباشند. برای مثال اگر در خواست خود را به زبان فرانسوی تکمیل کنید می‌ توانید مدارک حمایتی را به زبان انگلیسی تکمیل کنید.

 

مترجم معتبر چه کسی است؟

یک مترجم معتبر فردی است که عضو یک سازمان ترجمه در کانادا یا خارج از آن می‌باشد. مدرک ترجمه ممکن است به صورت مهر به تایید برسد که نشان دهنده شماره عضویت فرد در آن شغل می باشد.

برای ترجمه در کانادا باید از خدمات یک مترجم استفاده کنید که مجاز به ترجمه مدارک است تحت نظر استان یا منطقه خود می باشد در ادامه مثال هایی را خواهید خواند:

  • انجمن مترجمان آنتاریو
  • انجمن مترجمان بریتیش کلمبیا
  • انجمن مترجمان کبک

 

با این وجود اگر از خدمات مترجم خارج از کانادا استفاده می کنید باید اطمینان حاصل کنید که آن فرد به صورت رسمی در حال کار است یا به عنوان یک مترجم دارای مجوز مشغول به کار می باشد.

ترجمه های شما نباید توسط افراد زیر انجام شده باشند:

  • خودتان
  • یکی از اعضای خانواده تان
  • نماینده یا مشاور مهاجرتی شما
  • عضویت خانواده شما که وکیل است، یا مترجمی که مجاز به ترجمه مدارک شما نیست.
نمایش خبر  ترودو از بازگشایی مرحله ای مرزهای ایالات متحده و کانادا خبر می دهد

اگر ترجمه مدارکم را ثبت نکنم چه اتفاقی می افتد؟

ثبت مدارک بدون ترجمه زمان و پول شما را به هدر می دهد.

وقتی اداره مهاجرت درخواستی را دریافت می کند که شامل مدارک ناقص می باشد از شما درخواست می شود تا آنها را ارائه دهید شما باید مجددا درخواست خود را ثبت کنید و مدارک و ترجمه ها را ارائه دهید.