ردکردن این

برنامه کاندیدای استانی انتاریو از نیروهای کار خارجی دارای پیشنهاد شغلی در جوامع روستایی دعوت می کند

برنامه کاندیدای استانی انتاریو از نیروهای کار خارجی دارای پیشنهاد شغلی در جوامع روستایی دعوت می کند

تاریخ انتشار

انتاریو اولین دراو برنامه کاندیدای استانی خود با هدف متقاضیان دارای پیشنهاد شغلی در سه منطقه روستایی را برگزار کرد.

انتاریو از 64 متقاضی نیروی کار متخصص برای درخواست گزینش استانی دعوت کرد.

برنامه کاندیدای استانی انتاریو دعوت نامه ها را برای متقاضیانی صادر کرد که در سیستم توضیح علاقمندی دارای پروفایل بودند. متقاضیان دعوت شده برای پایلوت مهاجرت منطقه ای ثبت نام کرده بودند. اکنون ممکن است برای پیشنهاد شغل کارفرما: روند نیروی کار خارجی درخواست دهند.

این سومین دراو توضیح علاقمندی انتاریو  از زمان راه اندازی سیستم پذیرش جدید در ماه آوریل است. همچنین از زمان راه اندازی پایلوت مهاجرت منطقه ای در 2020 اولین دراو در نوع خود است.

 

چرا پایلوت مهاجرت منطقه ای؟

گرچه انتاریو محبوب ترین مقصد برای مهاجران جدید به شمار می رود، مانند مابقی  استان ها و مناطق کانادا، این استان نیز با جذب مهاجران به مناطق روستای در گیر است.

پایلوت مهاجرت منطفه ای برای کمک به رفع نیاز های بازار کار در برخی از این جوامع راه اندازی شد. این ویژگی به این استان امکان می دهد تا در سال 2021 به تعداد 150 ظرفیت برای سه منطقه روستایی در نظر داشته باشد: کاتام- کنت، و کوینت وست/ بلویل. این مناطق به استان نشان دادند که آنها در مشاغل تخصصی با کمبود نیرو روبرو هستند و همچنین توانایی تهیه محل اقامت برای تازه واردان را دارند.

اگر برای هر یک از روند های پیشنهاد شغلی کارفرما OINP واجد شرایط هستید و دارای پیشنهاد شغلی دریکی از این مناطق می باشید، می توانید از طریق یک پایلوت گزینش استانی داشته باشید.

نمایش خبر  کانادا جزئیات برنامه والدین پدربزرگ و مادربزرگ ها برای سال ۲۰۲۱ را اعلام می کند

سه روند پیشنهاد شغلی کارفرما وجود دارد:

  • روند نیروی کار خارجی برای نیروهای کار با پیشنهاد شغل تخصص در انتاریو
  • روند دانشجوی بین المللی برای دانشجویان بین المللی با پیشنهادات شغل تخصصی
  • روند مهارت های مورد نیاز برای نیروهای کار در مشاغلی که دارای کمبود در انتاریو هستند

هر گزینشی از طریق برنامه کاندیدای استانی در زمان درخواست برای مهاجرت کانادایی یک دارای مهم است. برنامه های کاندیدای استانی به دولت فدرال نشان می دهند که این درخواست از نیازهای بازار کار منطقه ای حمایت می کنند. دولت فدرال در درخواتس های مهاجرت کانادایی گام نهایی را برمی دارد اما اکثر کاندید های استانی برای اقامت دائم تاییدیه را می گیرند.

این پایلوت برای دو سال پیش از بازبینی مورد برنامه ریزی قرار گرفته بود. بسته به نحوه ی عملکردش ممکن است تمدید یا متوقف شود.