ردکردن این

بحران پناهندگان افغان: آیا انتخابات کانادا را تحت تاثیر قرار می دهد؟

بحران پناهندگان افغان: آیا انتخابات کانادا را تحت تاثیر قرار می دهد؟

تاریخ انتشار

کانادا بین سال 2001 تا ژوئن 2021 به تعداد 23000 پناهنده ی افغان را در کشور پذیرفت. کانادا بدنبال پذیرش 20000 پناهنده دیگر از افغانستان است.

با گرفتن کنترل افغانستان در دست طالبان، دولت کانادا چندین برنامه برای مهاجرت افغان ها به کانادا اارئه کرده است.

دولت کانادا برای افغان هایی که به  ارتش کانادا کمک کردند برنامه های خاصی دارد.

در روز جمعه دو روز پیش از انتخابات، حذب لیبرال دولت کانادا متعهد شد 20000 افغان را در کشور بپذیرد.

دولت کانادا گروه ها آسیب پذیر مانند زنان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، اقلیت های مذهبی تحت پیگیری، افراد  هم جنس گرا و اعضای خانواده مترجمانی که قبلا در کانادا سکونت کردند را در اولویت قرار می دهد.

کانادا بدنبال اینست که به افغان ها در مقابل طالبان کمک کنند. اولین پرواز  مهاجران با کمک دولت در روز 14 آگوست به کشور رسیدند. افرادی که به تازگی رسیدند در رابطه با شرایط ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفته اند.

موقعیت در افغانستان موضوع قابل بحثی است.  بین سال های 2001 تا 2014، کانادا  در نتیجه حمله 9/11 به ماموریت با رهبری ایالات متحده در افغانستان پیوست.

بطور کلی، طبق اطلاعات منتشر شده از سوی اداره مهاجرت،پناهجویی و تابعیت کانادا، کانادا بین سال های 2001 تا 2021، 23000 پناهجوی افغان را در کشور پذیرفت.

در سپتامبر 2015، تصویر آلان پسر سه ساله کُرد که در پی فرار والدینش در جنگ سوریه به ساحل رسیده بود، قلب و ذهن کانادایی ها را در تسخیر خود درآورد. انظار عمومی از لیبرال ها خواستند تا متعهد شوند که 25000 پناهجوی سوری را در کشور بپذیرند و یک ماه بعد اکثریت آرا بدست آمد.

نمایش خبر  دراو برنامه کاندیدای استانی آلبرتا حداقل امتیاز سیستم جامع رتبه بندی ۳۰۲ است

در این زمان،کانادا تصاویر و داستان های طالبان مدعی گرفتن کنترل افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار داد. تصاویر افغان هایی که از هواپیماها به زمین سقوط می کردند نیز از جمله این تصاویر بودند.

علارغم سال 2015، دولت کانادا با شعار کمک به پناهجویانی که تحت تاثیر بحران افغانستان قرار گرفته اند وارد انتخابات 2021 می شود. با این وجود شدت شرایط در افغانستان طرفین مخالف را بر آن می دارد تا اقدامات بشر دوستانه در رابطه بحران افغانستان را مطرح کنند.

گرچه سیاست خارجی و موضوعات مهاجرتی به ندرت انتخابات کانادا را تحت تاثیر قرار داده اند، موقعیت افغانستان توجهات سیاسی بسیاری را به خود جلب کرده است و به نظر می آید تا 20 سپتامبر تاثیر گذار باشد.