ردکردن این
کانادا ظرفیت رسیدگی به درخواست های خانواده را سرعت می بخشد

تاریخ انتشار

از فضای جدید دفتر و کارمندان بیشتر انتظار می رود تا زمان رسیدگی به درخواست برای درخواست های دسته خانواده کاهش یابد.

کانادا در جهت رسیدگی به درخواست‌های بیشتر و سرعت بخشیدن به پرونده‌های دسته خانواده مراکز رسیدگی به پرونده‌ها در سیدنی و نوا اسکوشیا را افزایش می داد.

طبق گزارش های منتشر شده، اداره مهاجرت کانادا فضای دفتری جدیدی را راه اندازی می کند که می تواند ۶۲ کارمند بیشتر استخدام کند. این کارمندان جدید در ابتدا درخواست های برون مرزی دسته خانواده را مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌دهند. با این منابع جدید انتظار می رود اداره مهاجرت کانادا درخواست های بیشتری را مورد رسیدگی قرار دهد، و زمان رسیدگی به پرونده هایی که به خاطر شیوع ویروس کرونا طولانی شده بودند را کوتاه‌ تر کند.

مرکز رسیدگی به پرونده ها در سیدنی در حال حاضر به خاطر محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا حدود ۳۰ درصد کار می کنند . فضای داخلی جدید به اداره مهاجرت کانادا این امکان را می دهد تا ظرفیت را افزایش دهد و به کارمندانی که از راه دور کار می‌کنند امکان بازگشت به محل کار خود را می دهد. برنامه ها نیز برای فضای دفتری جدید یک ساله است که به دفاتر مهاجرتی انعطاف پذیری کافی برای ارزیابی مجدد نیازهای سال پیش روی خود را خواهد داد.

وزیر مهاجرت کانادا مارکو مندیچینو عنوان کرد « ظرفیت افزایش یافته به ما کمک می کند تا برای درخواست‌ های همسری به استاندارد های اول خود  باز گردد. او در مورد ضوابط و معیارهای جدید خبر داد و این گونه انتظار می‌رود .این ضوابط جدید برای خانواده‌ ها و تابعان کیپ بریتون خواهد بود.

نمایش خبر  چطور به عنوان یک تازه وارد در کشور شغل پیدا کنیم؟

به کار دفتر سیدنی خود افتخار می کنم که همچنان نقش مهمی در تلاش های ما برای تقویت اداره مهاجرت کانادا بازی می کند.

اعضای مجلس نیز این خبر را تایید می کنند.

جیمی باتیست، عضو مجلس سیدنی ویکتوریا در یک رسانه اینگونه عنوان کرد، «گسترش مرکز رسیدگی به درخواست ها در سیدنی اشتغال ۶۲ نفر در سیدنی- ویکتوریا را در پی دارد درحالیکه این امکان را به منطقه خود می دهیم که رشد پیدا کند. برای دیدن تفاوت آن در منطقه هیجان زده ام» .

کلووی در یک رسانه بیان کرد « کیپ بریتون نقش مهمی در سیستم مهاجرتی بازی می کند، کارمندان دولت در مرکز رسیدگی به پرونده ها هر روز به سختی کار می ‌کنند و کانادایی های جدید بیشتری را در کشور پذیرش کنند که بسیاری از آنها اکنون کیپ بریتون را خانه خود می دانند. این اطلاعیه به ما کمک می کند تا ظرفیت ‌های خود را افزایش دهیم به نحوی که بتوانیم کانادایی های بیشتری در کشور پذیرش کنیم. »

مرکز رسیدگی به درخواست های سیدنی انواع مختلف درخواست‌های مهاجرتی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. تحت مهاجرت دسته خانواده، آنها درخواست ‌ها برای اسپانسر شیپ همسری، شریک زندگی، پارتنر، فرزندان وابسته و فرزندان به سرپرستی گرفته شده، و وابستگان دیگر را مورد رسیدگی قرار می‌دهند .