ردکردن این

دراو برنامه کاندیدای استانی آلبرتا حداقل امتیاز سیستم جامع رتبه بندی ۳۰۲ است

دراو برنامه کاندیدای استانی آلبرتا حداقل امتیاز سیستم جامع رتبه بندی ۳۰۲ است

تاریخ انتشار

آلبرتا تا این لحظه از سال ۲۰۲۱ برای متقاضیان اکسپرس انتری ۱۲۰۹ دعوت نامه صادر کرده است.

آلبرتا در ۶ آوریل یک دراو جدید برگزار کرد و از متقاضیان اکسپرس انتری برای گزینش استانی دعوت می کند.

از طریق برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا، استان از ۲۰۰ متقاضی اکسپرس انتری برای درخواست روند اکسپرس انتری آلبرتا دعوت کرد. شرط امتیاز سیستم جامع رتبه بندی ۳۰۲ بود، یک امتیاز بیشتر از دو دراو قبل‌ .

به منظور آنکه تحت برنامه کاندیدای استانی جدید آلبرتا برای روش های مهاجرت تخصصی فدرال دعوت شوید به ایجاد سیستم اکسپرس انتری نیاز دارید.

اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست کانادا برای یک روند مهاجرت تخصصی فدرال است که شامل برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی است.

اگر برای اکسپرس انتری واجد شرایط هستید، بر اساس سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کنید که این امتیاز بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی مانند سن، تجربه کاری، تحصیلات، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی است.

سازمان مهاجرتی کانادا، به طور منظم دراو های اکسپرس انتری را برگزار می‌کند و از متقاضیان با بالاترین امتیاز برای درخواست اقامت دائم دعوت به عمل می آورد.

بدون گزینش استانی امکان مهاجرت از طریق سیستم اکسپرس انتری وجود دارد. با این وجود افرادی که امتیاز آنها در سیستم جامع رتبه بندی کمتر است ممکن است برای برنامه گزینش استانی دعوت شوند. متقاضیان استانی به طور خودکار ۶۰۰ امتیاز دریافت می کنند که این امر دریافت دعوت نامه را برای آنها تضمین می‌ کند. اگر متقاضیان با پایین‌ترین امتیازات در دراو جدید آلبرتا گزینش دریافت کنند امتیاز جدید آنها ۹۰۲ خواهد بود.

نمایش خبر  کودکان مهاجر که در کانادا بزرگ می شوند در میان نیروهای کار می درخشند

 

روند اکسپرس انتری آلبرتا

این برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته برای آن دسته از متقاضیان اکسپرس انتری است، که ارتباط قوی با آلبرتا دارند یا می توانند در مورد اولویت های مختلف و توسعه اقتصادی دولت حمایت کننده باشند. در طول دوران شیوع ویروس کرونا آلبرتا تنها آن دسته از متقاضیان را در نظر می ‌گیرد که در آن زمان در حال کار و زندگی در آلبرتا بودند.

متقاضیان باید در یکی از شغل های قابل قبول نیز دارای تجربه کاری باشند. برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا فهرستی از مشاغل غیر قابل قبول برای شروط این روند را ارائه می دهد.

درتاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰ دولت فدرال تعداد مشاغل غیر قابل قبول برای ارزیابی تاثیر بازار کار در این استان را افزایش داد. با این وجود، متقاضیان یکه در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰ و پس از آن دعوت نامه را دریافت کردند هنوز می تواند از طریق روند اکسپرس انتری دعوت شوند، حتی اگر در شغلی کار می ‌کنند که دولت فدرال ارزیابی تأثیر بازار کار را برای آنها در نظر نمی‌گیرد.

آلبرتا مجاز به صدور ۶۲۵۰ مجوز گزینش در سال ۲۰۲۰ بود. با این وجود، به خاطر شیوع ویروس کرونا این استان میزان و گزینش ها را تا ۴۰۰۰ گزینش کاهش داد تمام گزینه‌ها تا ژوئن سال ۲۰۲۰ صادر شدند که به همین دلیل هیچ دراوی برای نیمه دوم سال باقی نماند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا هنوز تعداد گزینه های تخصیص یافته به این استان در سال ۲۰۲۱ را منتشر نکرده است.