ردکردن این
دراو برنامه کاندیدای استانی آلبرتا از متقاضیان اکسپرس انتری با حداقل امتیاز ۳۵۲ دعوت می کند

تاریخ انتشار

متقاضیان اکسپرس انتری اکنون یک گام به اقامت دائم خود در کانادا نزدیک تر هستند.

آلبرتا جزئیات دراو ۱۶ فوریه خود را منتشر کرده است.

برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا از ۱۵۹ متقاضی اکسپرس انتری برای درخواست روند اکسپرس انتری آلبرتا دعوت به عمل آورد. متقاضیان دعوت شده تنها به حداقل امتیاز ۳۵۲ نیاز داشتند. این متقاضیان اکنون می‌توانند برای گزینش استانی درخواست دهند که آنها را به بالاترین امتیازات در پول اکسپرس انتری می رساند .

تمام متقاضیان دعوت شده در برنامه کاندیدای استانی آلبرتا در این دراو در سیستم اکسپرس انتری دارای پروفایل بودند. اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست کانادا برای روند مهاجرت تخصصی فدرال است، که شامل برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی می باشد .

متقاضیان مهاجرتی واجد شرایط بر اساس سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کنند. امتیازات بر اساس فاکتورهایی ارائه می شوند که دولت کانادا آنها را برای رفع نیازهای بازار کار کمک کننده می شمارد. این فاکتورها شامل سن، متقاضیان تجربه کاری، تحصیلات، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی هستند. دپارتمان مهاجرتی کانادا، اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا به طور منظم دراو ‌های خود را برگزار می‌کنند و از متقاضیان با بالاترین امتیازات برای درخواست اقامت دائم دعوت به عمل می‌آورند.

افرادی که از آلبرتا گزینش استانی را دریافت می‌کنند به طور خودکار ۶۰۰ امتیاز به امتیاز آنها در سیستم جامع رتبه بندی اضافه می شود این امر بدان معنا است که در دور بعدی صدور دعوت نامه ها دعوت خواهند شد. تعداد متقاضیان با کمترین امتیازات در این دراو امتیاز ۹۵۲ را داشتند

نمایش خبر  کانادا 100 میلیون دلار برای حمایت از بهم پیوستن تازه واردان در دوران شیوع صرف می کند.

 

روند اکسپرس انتری آلبرتا

این برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته برای آن دسته از متقاضیان اکسپرس انتری است که ارتباط قوی با آلبرتا دارند، یا می‌توانند از اولویت ‌های تنوع و توسعه اقتصادی دولتی حمایت کنند. در طول شیوع ویروس کرونا آلبرتا تنها متقاضیانی را در نظر می‌گیرد که در حال حاضر در استان کار و زندگی می کنند.

متقاضیان به تجربه کاری در یکی از شغل های قابل قبول نیز نیاز دارند. برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا تنها فهرستی از مشاغلی را ارائه می دهد که آنها را در درخواست ها در نظر نمی گیرند. هر شغل دیگری ممکن است در نظر گرفته شود.

در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰ ،دولت فدرال تعداد شغل هایی که برای درخواست ارزیابی بازار کار در آلبرتا واجد شرایط نیستند را افزایش داد. با این وجود، متقاضیانی که در تاریخ ۱ نوامبر، ۲۰۲۰ توضیح علاقمندی دریافت کردند، می‌توانند از طریق روند اکسپرس انتری آلبرتا دعوت شوند حتی اگر در شغلی مشغول به کار هستند که دولت فدرال برای آن ارزیابی تأثیر بازار کار در نظر ندارد.

آلبرتا در سال 2020 مجاز به صدور ۶۲۵۹ بود. با این وجود، به خاطر شیوع ویروس کرونا آلبرتا این میزان را به صدور ۴۰۰۰ گزینش کاهش داد. تمام این گزینه ها تا ماه ژوئن ۲۰۲۰ صادر شدند. به این دلیل است که هیچ دراوی برای نیمه دوم سال باقی نماند.

تعداد گزینه های استانی اختصاص یافته به آلبرتا برای سال ۲۰۲۱ هنوز مشخص نیست.