دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۴ متقاضی در جدیدترین دارو فنی

استان بریتیش کلمبیا کانادا در تاریخ چهارم می ۲۰۲۱ از طریق برنامه مهاجرت استانی خود جدیدترین پذیرش خود در سال جاری را برگزار کرده است و بطور کل برای ۸۴…

ادامه خواندن دعوت بریتیش کلمبیا از ۸۴ متقاضی در جدیدترین دارو فنی

بریتیش کلمبیا در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی خود ۳۶۲ دعوت نامه صادر می کند

تا این لحظه ازسال ۲۰۲۱ بریتیش کلمبیا ۳۸۹۳ دعوت نامه برای درخواست گزینش استانی از طریق برنامه‌ های کاندیدای استانی خود صادر کرده است. بریتیش کلمبیا در دو دراو به…

ادامه خواندن بریتیش کلمبیا در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی خود ۳۶۲ دعوت نامه صادر می کند

دراور پایلوت فنی برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا : ۹۰ متقاضی دعوت شدند

تا این لحظه از سال ۲۰۲۱ بریتیش کلمبیا ۳۵۳۱ دعوت نامه برای درخواست گزینش استانی از طریق برنامه کاندیدای استانی خود صادر کرده است. بریتیش کلمبیا در ۲۰ آوریل از…

ادامه خواندن دراور پایلوت فنی برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا : ۹۰ متقاضی دعوت شدند

بریتیش کلمبیا سومین دراو بزرگ برنامه کاندیدای استانی سال ۲۰۲۱ را برگزار می کند

تا این لحظه از سال ۲۰۲۱ بریتیش کلمبیا ۳۴۴۱ دعوت نامه برای درخواست گزینش استانی از طریق روند ها و دسته های مختلف برنامه کاندیدای استانی خود صادر کرده است.…

ادامه خواندن بریتیش کلمبیا سومین دراو بزرگ برنامه کاندیدای استانی سال ۲۰۲۱ را برگزار می کند

بریتیش کلمبیا در دراو آخر پایلوت فنی خود از ۸۰ متقاضی مهاجرتی دعوت کرد

  متقاضیان در اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا و دسته ی مهاجرت های تخصصی از طریق برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا دعوت شدند. بریتیش کلمبیا در ۶ آوریل ۲۰۲۱ جهت رسیدن…

ادامه خواندن بریتیش کلمبیا در دراو آخر پایلوت فنی خود از ۸۰ متقاضی مهاجرتی دعوت کرد

بریتیش کلمبیا در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی خود از ۳۷۴ متقاضی مهاجرتی دعوت به عمل آورد

استان بریتیش کلمبیا تا این لحظه از سال ۲۰۲۱ از ۲۹۰۹ متقاضی مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورده است. بریتیش کلمبیا در تاریخ ۳۰ مارس در دو…

ادامه خواندن بریتیش کلمبیا در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی خود از ۳۷۴ متقاضی مهاجرتی دعوت به عمل آورد

بریتیش کلمبیا در دراو پایلوت فنی ۹۵ نفر را دعوت می کند، پایلوت مهاجرت کارآفرینی تمدید می یابد

بریتیش کلمبیا تا لین لحظه از سال ۲۰۲۱ از ۲۵۳۵ متقاضی مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی دعوت کرده است. بریتیش کلمبیا در ۲۳ مارس، ۹۵ دعوت نامه برای درخواست گزینش…

ادامه خواندن بریتیش کلمبیا در دراو پایلوت فنی ۹۵ نفر را دعوت می کند، پایلوت مهاجرت کارآفرینی تمدید می یابد

برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا دراو فنی جدیدی را برگزار می‌کند: ۹۵ نفر دعوت شدند

بریتیش کلمبیا تا این لحظه از سال ۲۰۲۱ از ۱۹۲۶متقاضی مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورده است.‌ بریتیش کلمبیا در ۹ام ماه مارس، ۹۵ دعوت نامه برای…

ادامه خواندن برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا دراو فنی جدیدی را برگزار می‌کند: ۹۵ نفر دعوت شدند

بریتیش کلمبیا در دور جدید دراو برنامه های کاندیدای استانی از ۴۴۴ متقاضی مهاجرتی دعوت کرد

تا این لحظه از سال ۲۰۲۱ بریتیش کلمبیا از ۱۸۳۱ متقاضی مهاجرت برای درخواست گزینش استان دعوت کرده است. بریتیش کلمبیا در دراو برنامه کاندیدای استانی که در تاریخ دوم…

ادامه خواندن بریتیش کلمبیا در دور جدید دراو برنامه های کاندیدای استانی از ۴۴۴ متقاضی مهاجرتی دعوت کرد

برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا در دراو جدید پایلوت فنی خود از ۸۷ متقاضی مهاجرتی دعوت کرد

بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱۵ فوریه از ۸۷ متقاضی مهاجرت برای درخواست گزینش استان جهت رسیدن به اقامت دائم دعوت به عمل آورد. دراو پایلوت فنی برنامه کاندیدای استانی بریتیش…

ادامه خواندن برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا در دراو جدید پایلوت فنی خود از ۸۷ متقاضی مهاجرتی دعوت کرد

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد