برنامه کاندیدای استانی انتاریو در 10 شغل مشخص از متقاضیان اکسپرس انتری دعوت می کند

انتاریو از پرستاران، مدیران سرمایه گذاری، و حسابداران در پول اکسپرس انتری دعوت کرد تا برای یک گزینش استانی درخواست کنند.

انتاریو در تاریخ 2 مارس از 754 متقاضی اکسپرس انتری برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورد.

متقاضیان دعوت شده در سیستم اکسپرس انتری با امتیاز سیستم جامع رتبه بندی بین 463 تا 467 دارای پروفایل بودند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی انتاریو از متقاضیانی که ممکن است از طریق روند اولویت های سرمایه انسانی اکسپرس انتری واجد شرایط باشند. این برنامه کاندیدای استانی به نیروهای کار خارجی فرصت آغاز زندگی خود در انتاریو را به آنها می دهد و کانادا را به محبوب ترین استان آنها برای زندگی اشان تبدیل می کند.

در این دراو، برنامه کاندیدای استانی انتاریو از متقاضیان اکسپرس انتری دعوت کرد تا در صورتی که در یکی از شغل زیر دارای تجربه کاری هستند برای گزینش استانی درخواست دهند:

 • مدیران بانکداری، اعتباری و سرمایه گذاری های دیگر
 • مدیران روابط عمومی، بازاریابی، و تبلیغات
 • مدیران خدمات تجاری دیگر
 • مدیران فروش حقوقی
 • حسابرسان و حسابداران مالی
 • تحلیل گران سرمایه گذاری و مالی
 • افراد شاغل در حوزه منابع انسانی
 • مشاغل حرفه ایی در حوزه مشاوره مدیریت تجاری
 • پرستاران و پرستاران بخش روانی
 • مسئولان توسعه تجاری و محققان بازار یابی و مشاوران

این مشاغل تعیین شده، با دراو قبلی HCP استان که در 2 فوریه انجام شد برابر بودند.

متقاضیان اکسپرس انتری دعوت شده باید دارای تجربه کاری حداقل یک ساله در یکی از این مشاغل باشند تا بتوانند گزینش استانی را دریافت کنند. اگر تحت این روند یا هر برنامه کاندیدای استانی دیگری که به اکسپرس انتری متصل است گزینش شوند، می توانند برای اقامت دائم یک دعوت نامه درخواست دریافت کنند.

در سال 2020، انتاریو از 6716 متقاضی اکسپرس انتری دعوت کرد تا از طریق روند HCP  برای یک گزینش استانی درخواست دهند. این بزرگترین بخش گزینش های استانی مرتبط به اکسپرس انتری بود که انتاریو در سال گذشته صادر کرد.

گزینش های استانی چطور به متقاضیانی اکسپرس انتری برای گرفتن دعوت نامه درخواست کمک می کنند.

آن دسته از متقاضیان اکسپرس انتری که از یک برنامه کاندیدای استانی گزینش استانی دریافت می کنند بطور خودکار 600 امتیاز علاوه بر امتیازشان در سیستم جامع رتبه بندی دریافت می کنند. این امر تضمین می کند که آنها در دور بعدی صدور دعوت نامه ها یک دعوت نامه درخواست دریافت می کنند.

در طول دوران شیوع، اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا دراو های مختص برنامه کاندیدای استانی را برگزار کرده است که در آن نامزد ها برای دعوت شدن تنها به یک گزینش استانی نیاز داشتند.

در سال 2020، کانادا نیز برای نیمه دیگر سال دراو های مختص برنامه کاندیدای استانی و تمام برنامه ها را برگزار کرد، که در آنها تمام متقاضیانی که امتیازشان بالای امتیاز سیستم جامع رتبه بندی بود دعوت شدند.

 

سیستم اکسپرس انتری کانادا

اکسپرس انتری یک برنامه مهاجرتی نیست، بلکه یک سیستم مدیریت درخواست برای سه برنامه مهاجرت تخصصی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال، و دسته تجربه کانادایی. متقاضیان اکسپرس انتری ممکن است برای یک یا چند مورد از این برنامه ها واجد شرایط شناخته شوند.

زمانی که متقاضیان در پول اکسپرس انتری هستند، اداره مهاجرت ، پناهجویی و تابعیت کانادا براساس فاکتور های سرمایه انسانی مانند سن، تجربه کاری، تحصیلات، تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی و عوامل دیگری به آنها امتیاز می دهد. متقاضیان با بالاترین امتیازات در یک دراو اکسپرس انتری برای درخواست دعوت می شوند.

اونتاریو در اولین دراو فنی ۲۰۲۱ خود از ۱۱۸۶ متقاضی اکسپرس انتری دعوت می کند

اونتاریو یک دراو برنامه کاندیدای استانی جدید برگزار کرد و از طریق آن از متقاضیان اکسپرس انتری دارای تجربه کاری در یکی از ۶ بخش فنی دعوت به عمل آورد. انتاریو دراو جدید خود را در ۱۶ فوریه برگزار کرد و از ۱۱۸۶ متقاضی مهاجرتی با تجربه کاری در بخش فنی برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورد.

برنامه کاندیدای مهاجرتی اونتاریو برای متقاضیان اکسپرس انتری با امتیاز سیستم جامع رتبه بندی بین ۴۵۳ تا ۴۶۷ دعوت‌ نامه صادر کرد. برنامه کاندیدای مهاجرتی اونتاریو برای آن دسته از متقاضیان دعوت نامه صادر کرد که تحت روند اولویت های سرمایه انسانی برای گزینش واجد شرایط شناخته می شدند.

متقاضیان دعوت شده همگی باید اثبات می کردند که در یکی از شغل های مورد نظر دارای تجربه قابل قبولی هستند تا بتواند گزینش برنامه کاندیدای استانی را دریافت کنند. این شش شغل شامل موارد زیر هستند:

 • مدیران سیستم های کامپیوتر و اطلاعات
 • مهندسان کامپیوتر
 •  تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده
 •  مهندسان نرم افزار و طراحان
 •  برنامه نویس کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه تعاملی
 • توسعه ‌دهندگان و طراحان وب

 

افرادی که دعوت نامه دریافت کردند ۴۵ روز کاری برای ثبت درخواست خود در برنامه کاندیدای استان زمان دارند.

افرادی که از آنتاریو گزینش دریافت کردند به طور خودکار ۶۰۰ امتیاز اضافی دریافت می کنند و این امر دریافت دعوت نامه درخواست در دور بعدی صدور دعوت نامه ها را برای آنها، تضمین می ‌کند. این شرایط برای هر فردی که از هر برنامه کاندیدای استانی دارای گزینش استانی است برقرار خواهد بود.

این اولین دراو فنی انتاریو در سال جاری است. دراو قبلی اولویت های سرمایه انسانی از متقاضیان اکسپرس انتری در شغل های مورد نظر به خصوص در زمینه امور مالی، و شغل های بهداشت و درمان دعوت به عمل آورد. سال گذشته انتاریو از ۶۷۱۶ متقاضی اکسپرس انتری برای درخواست گزینش استانی از طریق روند و اولویت‌ های سرمایه انسانی دعوت به عمل آورد. این بزرگترین سهم گزینش های برنامه کاندیدای استانی وابسته‌ به اکسپرس انتری بود که اونتاریو در سال ۲۰۲۰ صادر کرد.

 

چطور به عنوان یک نیروی کار فنی از انتاریو دعوت نامه دریافت کنیم؟

اولین گام برای اینکار ایجاد پروفایل در سیستم اکسپرس انتری کانادا است.

اکسپرس انتری یک سیستم مدیریت درخواست برای ۳ برنامه فدرال مهاجرت دسته اقتصادی: برنامه نیروی کار متخصص فدرال ،برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

متقاضیان اکسپرس انتری بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی مانند سن، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی یک امتیاز دریافت می کنند.

دراو فنی برنامه کاندیدای مهاجرتی انتاریو از متقاضیان اکسپرس انتری دعوت می ‌کند تا به عنوان نیروی کار حوزه فنی برای گزینش استانی درخواست دهند.

درخواست برای گزینش استانی مانند درخواست برای مهاجرت کانادایی نیست. اگر متقاضیان دعوت شده با موفقیت گزینش  استانی را از آنتاریو به دست آورند می توانند از آن برای درخواست اقامت دائم از دولت فدرال استفاده کنند.

زمانی که از سوی دولت فدرال مورد تایید قرار گیرند، مقیمان دائمی در انتاریو مشغول به کار خواهند شد.

انتاریو دعوت نامه های نیروی کار متخصص فرانسوی زبان و تجارت های تخصصی جدید را صادر می کند

484 نامزد اکسپرس انتری تحت روند های تجارت های تخصصی و نیروی کار متخصص فرانسوی زبان توضیح علاقمندی را دریافت کردند

استان انتاریو از طریق دو روند مهاجرت استانی در اولین دراو سال جاری 484 دعوت نامه برای نامزد های اکسپرس انتری صادر کرده است.

در 13 ژانویه، برنامه کاندیدای مهاجرتی انتاریو (OINP) برا ینامزدهای روند های نیروی کار متخصص فرانسوی زبان و تجارت های تخصصی توضیح علاقمندی را صادر کرد.

این دو برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته با سیستم اکسپرس انتری همراستا هستند. نامزدهایی که در این دراو  NOI دریافت کردند باید پروفایل اکسپرس انتری خود را بین 13 ژانویه 2020 و 13 ژانویه 2021 ایجاد کرده باشند.

روند تجارت های تخصصی به  OINP این امکان را می دهد تا به دنبال آن دسته از نامزدهای اکسپرس انتری در پول این سیستم باشد که در حال حاضر در انتاریو زندگی می کنند و دارای حداقل تجربه کاری تمام وقت یک ساله، یا کار پاره وقت معادل آن در یکی از شغل های تخصصی عنوان شده در گروه های 72و73 یا 82 در فهرست شغل های کم یاب استان هستند که در دسته بندی شغل های ملی کانادا دسته بندی شده است.

338 نامزد روند تجارت های تخصصی  که در این دراو  NOI را دریافت کردند امتیاز سیستم جامع رتبه بندی آنها بین 434 و 460 بود.

روند نیروی کار متخصص فرانسوی زبان برای ان دسته از نامزد های اکسپرس انتری تنظیم شده است که به زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت می کنند.

146 نامزد مهاجرتی از دسته FSSW که NOI ها را دریافت کردند امتیاز CRS بین 456 تا 460 داشتند.

درحالیکه نامزدها برای درخواست تحت روند های نیروی کار تخصصی فرانسوی زبان نیازی به پیشنهاد شغلی نداشتند، باید تمام شروط استانی و فدرال اجباری تعیین شده توسط OINP را برآورده می کردند.

نامزدهایی که توانستند با موفقیت تحت این دو روند همراستا با اکسپرس انتری گزینش استانی را دریافت کنند 600 امتیاز اضافی دریافت کردند، که به طور موثری دریافت دعوت نامه درخواست برای اقامت دائم کانادایی از طریق سیستم اکسپرس انتری را برای آنها تضمین می کند.

اکسپرس انتری یک سیستم مدیریت درخواست برای سه برنامه مهاجرتی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

اولین گام برای اینکه تحت روند نیروی کار تخصصی فرانسوی زبان و تجارت های تخصصی واجد شرایط شناخته شوید ایجاد یک پروفایل اکسپرس انتری است.

تمام نامزد هایی که تحت این روند دعوت می شوند از طریق OINP با آنها تماس گرفته می شود و باید در طی 45 روز کاری پس از گرفتن NOI درخواتس تکمیل شده خود را ارائه دهند.