منیتوبا بزرگترین دراو نیروی کار متخصص را تا این لحظه از سال برگزار می‌کند

منیتوبا تا این لحظه از سال ۲۰۲۱ از ۲۶۳۶ متقاضی برنامه کاندیدای استانی برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورده است منیتوبا از ۳۶۷ متقاضی مهاجرتی برای درخواست گزینش…

ادامه خواندن منیتوبا بزرگترین دراو نیروی کار متخصص را تا این لحظه از سال برگزار می‌کند

برنامه کاندیدای استانی منیتوبا از متقاضیان اکسپرس انتری و نیروهای کار متخصص برون‌ مرزی دعوت می کند

تا این لحظه از سال منیتوبا از ۲۲۶۹ متقاضی مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی از طریق برنامه کاندیدای استانی خود دعوت به عمل آورده است. منیتوبا در ۱۹ آوریل یک…

ادامه خواندن برنامه کاندیدای استانی منیتوبا از متقاضیان اکسپرس انتری و نیروهای کار متخصص برون‌ مرزی دعوت می کند

برنامه کاندیدای استانی منیتوبا: ۲۴۳ متقاضی دعوت شدند

منیتوبا تا این لحظه سال جدید از ۱۸۷۰ متقاضی مهاجرت کانادایی برای درخواست گزینش استانی دعوت کرده است. منیتوبا در تاریخ ۸ آوریل برای درخواست گزینش استانی از ۲۴۳ متقاضی…

ادامه خواندن برنامه کاندیدای استانی منیتوبا: ۲۴۳ متقاضی دعوت شدند

منیتوبا در دراو برنامه کاندیدای استانی جدید خود از ۳۳۵ متقاضی دعوت به عمل می آورد

منیتوبا ۱۶۲۷ متقاضی را تا این لحظه سال ۲۰۲۱ دعوت کرده است. منیتوبا در تاریخ ۲۵ مارس، ۳۳۵ متقاضی مهاجرتی دیگر را برای درخواست گزینش استانی دعوت کرد . اگر…

ادامه خواندن منیتوبا در دراو برنامه کاندیدای استانی جدید خود از ۳۳۵ متقاضی دعوت به عمل می آورد

منیتوبا برنامه کاندیدای استانی جدید را برگزار می‌کند و از ۲۹۹ متقاضی مهاجرتی دعوت به عمل می آورد

شرقی ترین استان دشتی تا این لحظه از سال ۲۰۲۱، از ۱۲۹۲ متقاضی مهاجرتی دعوت کرده است. منیتوبا در یازدهم مارس از ۲۹۹ متقاضی مهاجرتی برای درخواست یک گزینش استانی…

ادامه خواندن منیتوبا برنامه کاندیدای استانی جدید را برگزار می‌کند و از ۲۹۹ متقاضی مهاجرتی دعوت به عمل می آورد

منیتوبا در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی از ۲۹۶ نامزد مهاجرتی دعوت می کند

این استان در سال ۲۰۲۱ از ۷۸۶ نامزد دعوت کرده است. منیتوبا در آخرین دراو برنامه کاندیدای استانی خود که در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۲۱ برگزار شد از ۲۹۶ نامزد…

ادامه خواندن منیتوبا در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی از ۲۹۶ نامزد مهاجرتی دعوت می کند

برنامه کاندیدای استانی منیتوبا از ۲۱۸ نامزد مهاجرتی دعوت به عمل می آورد

منیتوبا تا این لحظه از ماه ۴۹۰ دعوت نامه برای متقاضیان برنامه کاندیدای استانی صادر کرده است. منیتوبا در ۲۸ ژانویه از ۲۱۸ متقاضی مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی دعوت…

ادامه خواندن برنامه کاندیدای استانی منیتوبا از ۲۱۸ نامزد مهاجرتی دعوت به عمل می آورد

منیتوبا در اولین دراو برنامه کاندیدای استانی خود در سال جدید از ۲۷۲ نامزد دعوت می‌کند

منیتوبا برای فارغ التحصیلان دانشجویی بین المللی و نیروهای کار در استان و خارج از استان دعوت نامه ها را صادر میکند   منیتوبا از ۲۷۲ نامزد مهاجرتی برای درخواست…

ادامه خواندن منیتوبا در اولین دراو برنامه کاندیدای استانی خود در سال جدید از ۲۷۲ نامزد دعوت می‌کند

منیتوبا در دراو برنامه کاندیدای مهاجرتی جدید خود از 188 نامزد مهاجرتی دعوت می کند

منیتوبا برای فارغ التحصیلان بین المللی و نیروهای کار متخصص در استان و خارج از استان دعوت نامه هایی را صادر کرد. منیتوبا در تاریخ 30 دسامبر، 118 نامزد مهاجرتی…

ادامه خواندن منیتوبا در دراو برنامه کاندیدای مهاجرتی جدید خود از 188 نامزد مهاجرتی دعوت می کند

منیتوبا دومین دراو برنامه کاندیدای استانی خود را در دو هفته برگزار کند

در سال ۲۰۲۰ مانیتوبا ۴۴۶۹ دعوت نامه‌ برای نامزدهای مهاجرتی صادر کرده است. مانیتوبا در ۱۹ نوامبر، از ۱۹۶ مهاجر موفق برای درخواست گزینش استانی برای رسیدن به مقام ۱۰…

ادامه خواندن منیتوبا دومین دراو برنامه کاندیدای استانی خود را در دو هفته برگزار کند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد