راه اندازی پروژه کنترل وضعیت ویروس کرونا در بزرگترین فرودگاه کانادا

آزمایش بررسی وضعیت ویروس کرونا اکنون در فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو برای مسافران بین المللی برقرار است. انتاریو در حال حاضر آزمایش ویروس کرونا را رایگان و به صورت…

ادامه خواندن راه اندازی پروژه کنترل وضعیت ویروس کرونا در بزرگترین فرودگاه کانادا

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد