شرط امتیاز سیستم جامع رتبه بندی دراو برنامه کاندیدای استانی آلبرتا تا ۳۰۱ افت پیدا می‌کند

تا این لحظه از سال ۲۰۲۱ آلبرتا از  ۱۴۰۹ متقاضی مهاجرت برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورده است. آلبرتا در روز ۲۰ آوریل از ۲۰۰ متقاضی اکسپرس انتری…

ادامه خواندن شرط امتیاز سیستم جامع رتبه بندی دراو برنامه کاندیدای استانی آلبرتا تا ۳۰۱ افت پیدا می‌کند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد