دراو پایلوت فنی جدید بریتیش کلمبیا ۸۰ تا نامه صادر می کند

بریتیش کلمبیا از طریق یک دراو پایلوت فنی برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا از فارغ التحصیلان بین المللی و نیروهای کار متخصص دعوت کرد. بریتیش کلمبیا در دومین در آغاز…

ادامه خواندن دراو پایلوت فنی جدید بریتیش کلمبیا ۸۰ تا نامه صادر می کند

کبک فرایند رسیدگی به درخواست های CAQ دانشجویان بین المللی را از سر می‌گیرد

MIFI درخواست های دانشجویان از ۱۰ موسسه آموزشی تعیین شده را مورد بررسی قرار خواهد داد. وزیر مهاجرت،فرانسوی سازی و یکپارچگی کبک رسیدگی به درخواست های CAQ را از سر…

ادامه خواندن کبک فرایند رسیدگی به درخواست های CAQ دانشجویان بین المللی را از سر می‌گیرد

نوا اسکوشیا با افزایش مهاجرت در پی جبران وضعیت اقتصادی استان خواهد بود

استان دریایی تا پایان سال ۲۰۲۰ بیش از ظرفیت اختصاص داده شده در کشور مهاجر پذیرفت نوا اسکوشیا تعداد زیادی از مهاجران را در سال ۲۰۲۰ در کشور پذیرفت و…

ادامه خواندن نوا اسکوشیا با افزایش مهاجرت در پی جبران وضعیت اقتصادی استان خواهد بود

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد