ردکردن این
کانادا در ماه آگوست 90000 شغل را برگرداند

تاریخ انتشار

تحقیقات نیروی کار کانادا نشان می‌دهد که اقتصاد کانادا همچنان در حال رشد است.
افراد شاغل در کانادا تقریباً میزان قبل از دوران شیوع ویروس کرونا در ماه آگوست بازگشته است. میزان اشتغال در کانادا تا ۹۰ هزار افزایش یافته از این نتیجه از ماه آگوست است.

اطلاعات منتشر شده از سوی اداره آمار کانادا نشان می دهد که شرایط بازار کار در طول هفته ۱۵ تا ۲۱ از ماه آگوست چگونه بوده است. تا این لحظه در کانادا از نظر ضوابط سلامت عمومی در مراحل نهایی هستند. علاوه بر این، مرزها به روی افرادی که به طور کامل واکسینه شده اند باز شده است. برای اولین بار از ماه مارس ۲۰۲۰ صنعت گردشگری می‌ تواند از ایالات متحده گردشگر بپذیرد.

اشتغال صنعت خدمات و تولید محصول و همچنین خدمات غذا و اقامت افزایش داشت. اطلاعات فرهنگ و گردشگری صنایع هستند که شاهد افزایش اشتغال هستند.

تعدادی افرادی که در حوزه ساخت و ساز مشغول به کار هستند از ماه مارس گذشته افزایش داشت.

بیکاری از زمان شیوع ویروس کرونا در کمترین میزان خود و برابر با ۷.۱ درصد بوده است. همچنین برای اقلیت ها برای دومین ماه تغییر کوچکی داشت.

بیکاری در طولانی مدت تا ۷ درصد در ماه آگوست افتاده اما هنوز ۱۲۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از دوران شیوع ویروس کرونا است.

 

مهاجران اخیر همچنان شاهد افزایش نرخ اشتغال هستند

مهاجرانی که در طی پنج سال وارد کانادا شدند همچنان شاهد افزایش نرخ اشتغال تا ۷۰ درصد هستند که ۶ درصد بیشتر از آگوست سال ۲۰۱۹ بود. بخشی از این دلیل به خاطر تعداد کاهش یافته مهاجران جدید پذیرفته شده در سال ۲۰۲۰ است.

نمایش خبر  در صورت دیپورت شدن از ایالات متحده امکان ورود به کانادا برای من وجود دارد؟

افرادی که برای بیش از ۵ سال در کانادا بوده اند نرخ اشتغال به میزان ۵۹ درصد داشته اند که یک درصد و نسبت به سال گذشته کمتر است. متولدین کانادا نرخ اشتغالی بیشتر از ۶۱ درصد داشتند که دو درصد نسبت به سطوح قبل از دوران کرونا کمتر است.

 

اشتغال اقلیتها

در ماه آگوست نرخ اشتغال ۵ درصد در میان کانادایی فیلیپینی ها افزایش یافت و به ۷۸ درصد رسید و اشتغال برای کانادایی های سیاهپوست نیز حدود ۴ درصد افزایش داشت و ۷۲ درصد رسید کانادایی های سفید بود برابر با ۷۱ درصد داشتند که از ماه قبل تغییر کمی را شاهد بوده است