ردکردن این
ساسکچوان از 391 متقاضی برنامه کاندیدای استانی دعوت می کند

تاریخ انتشار

متقاضیان اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز توسط استان ساسکاچوان برای درخواست جهت گرفتن گزینش استانی دعوت شدند.

ساسکاچوان در 27 سپتامبر یک دراو برگزار کرد.
ساسکچوان از 391 متقاضی برای درخواست تحت یکی از برنامه های مهاجرتی دعوت به عمل آورد از این میان 152 نفر برای دسته فرعی اکسپرس نتری واجد شرایط بودند و 239 نفر برای دسته فرعی مشاغل مورد نیاز واجد شرایط بودند.

کمترین امتیاز از هر دسته فرعی 71 امتیاز در سیستم رتبه بندی ساسکچوان را لازم داشت.

در این دراو 61 شغل مورد نیاز برای هر دسته وجود داشتند. فهرست کامل مشاغل قابل قبول را در وبسایت دولت ساسکچوان خواهید دید.
هر دو گروه به ارزیابی مدارک تحصیلی برای نشان دادن تحصیلات خارجی خود نیاز داشتند.

 

درمورد دسته فرعی اکسپرس انتری

اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست کانادا برای سه برنامه مهاجرتی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال, برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

متقاضیان در این برنامه ها مانند برخی از برنامه ‌های کاندیدای استانی بر اساس سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کنند. این امتیازات بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی به متقاضیان داده می شود. این فاکتورهای سرمایه انسانی شامل سن، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی است.

زمانی که یک درخواست ثبت می‌ شود اداره مهاجرت کانادا تصمیم‌ گیری نهایی را انجام خواهد داد و تاییدیه اقامت دائم را در صورت پذیرش درخواست برای متقاضی ارسال خواهد کرد. گام نهایی برای مقیمان دائمی تایید شده اقامت در کانادا و درخواست برای یک کارت اقامت دائم است. در این مرحله این افراد از نظر رسمی تابع دائمی کانادایی محسوب می‌ شوند و ممکن است در نهایت برای شهروندی کانادا درخواست خود را ارائه دهند.

نمایش خبر  منیتوبا از 650 نفر در دراو برنامه کاندیدای استانی دعوت می کند

 

 در مورد دسته فرعی مشاغل مورد نیاز

دسته فرعی مشاغل مورد نیاز برنامه پایه کاندیدای استانی است، به این معنا که بروی آن دسته از متقاضیان مهاجرت باز است که پروفایل اکسپرس انتری ندارند. این دسته فرعی برای متخصصان با مهارت و تخصص بالا است که در یکی از مشاغل مورد نیاز استان دارای تجربه کاری هستند که هنوز در استان هیچگونه پیشنهاد شغلی ندارند.

برای درخواست مهاجرت کانادایی از طریق این دسته فرعی اتباع خارجی باید یک پروفایل توضیح علاقه مندی از طریق سیستم درخواست آنلاین برنامه کاندیدای مهاجرت به ساسکاچوان ایجادکنند.

 

سیستم توضیح علاقمندی ساسکاچوان به این استان اجازه می‌دهد تا آن دسته از متقاضیانی را از میان مهاجران انتخاب کند که شرایط و ظرفیت بالقوه برای بازار کار این استان را دارند. متقاضیان بر اساس تجربه کاری تحصیلات تسلط بر زبان سن و ارتباطشان با استان و اثبات اینکه توانایی اقامت در ساسکاچوان را دارند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

سپس بر اساس شبکه امتیازات نیروی کار متخصص بین المللی برنامه کاندیدای مهاجرت به ساسکاچوان یک امتیاز از ۱۰۰ امتیاز دریافت می کنند. متقاضیان با بالاترین امتیازات یک دعوت نامه برای درخواست گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم کانادا دریافت می کنند.