کانادا مهاجر پذیرترین کشور است، ایالات متحده در رده ششم قرار دارد

گرچه کانادا و ایالات متحده موضع ‌گیری‌های متفاوتی در مورد سیاست مهاجرت داشته‌اند، یکی رای گیری عمومی که به تازگی انجام شده است حاکی از این است که هر دو کشور همچنان پذیرای تعداد بالایی از مهاجران هستند.

به نظر می‌آید که، طبق تحقیق جهانی جدید انجام شده، کانادا مهاجرپذیرترین کشور است.

گالوپ، یک شرکت تحلیلگر در ایالات متحده، یک تحقیق نظر عمومی را در سال ۲۰۱۹ برگزار کرد. ۱۴۵ کشور در این تحقیق در نظر گرفته شده بودند، و حدود هزار نفر از هر کشور مورد بررسی قرار گرفتند. محققان از طریق تلفن و مصاحبه‌های رودررو با افراد تماس برقرار کردند.

از افراد پرسیده شد که آیا آنها فکر می کنند آیا مهاجران در کشور آنها زندگی می‌کنند، آیا از همسایگانشان هستند و آیا ازدواج با خانواده های آنها چیز خوبی است یا خیر. سپس گالوپ یک شاخص برای پاسخ ها به وجود آورد و بر اساس امتیاز ۰ تا ۹ به هر کشور امتیاز داد. کشور ها با بالاترین امتیاز این مفهوم را می رساند که مردم بیشتر پذیرای مهاجران هستند و کشورها با امتیاز کمتر به این مفهوم بودند که کشور کمتر پذیرای مهاجران است.

کانادا بالاترین امتیاز را دریافت کرد و از نوع امتیاز در شاخص پذیرش مهاجر گالوپ امتیاز ۸.۴۶ را به دست آورد. ایالات متحده با امتیاز ۷.۹۵ در در رده ششم قرار گرفت.

هر دو کشور نسبت به سال ۲۰۱۷، وقتی که کانادا چهارمین کشور مهاجر پذیر بود و ایالات متحد نهمین کشور مهاجر پذیر بود پیشرفت چشمگیری داشتند.

از آن زمان سیاست های مهاجرتی در هر دو کشور مسیرهای بسیار متفاوتی را پیش گرفتند. کانادا مهاجران بیشتری را پذیرفته از در حالی که دولت ایالات متحده این تعداد را کم کرده است. علیرغم استراتژی های سیاسی مختلف نظر عمومی در مورد مهاجرت در هر دو کشور نسبتا مثبت است.

مطلب مرتبط
اگر تصمیم به لغو اقامت دائم شما گرفته شده چگونه درخواست تجدید نظر کنید؟

نتایج حاصل شده از کانادایی ها نسبت به تابعان ایالات متحده در سه سوال مطرح شده کمی بیشتر بود.

سوالات تحقیق پذیرش کانادایی پذیرش ایالات متحده
… مهاجران در کشور شما زندگی می کنند؟ ۹۴٪ ۸۷٪
… مهاجران در همسایگی شما زندگی می کنند؟ ۹۵٪ ۹۰٪
… مهاجران با خانواده های شما ازدواج می کنند؟ ۹۱٪ ۸۵٪

 

گزارش نوشته شده توسط نیل اسیپوا، جولی ری، و داتو سابوتاشیچا، به نتایج جالبی از نتایج مورد مقایسه بین کانادا و ایالات متحده دست یافتند.

 

پذیرش مهاجر پس از مسیرهای اشتباه سیاسی می آیند

مانند سال ۲۰۱۷ این رای‌گیری نشان می‌دهد که ارتباطی میان پذیرش مهاجر و روندهای سیاسی وجود دارد.

در ایالات متحده، افرادی که ترامپ را به عنوان رئیس جمهور تایید کردند نسبت به افرادی که او را انتخاب نکرده بودند و پذیرش کمتری نسبت به مهاجران داشتند. در حالیکه کانادایی هایی که ترودو را پذیرفته بودند نسبت به افرادی که نخست وزیر را تایید نکردند تمایل بیشتری به حضور مهاجران در کشور داشتند. این نتایج پس از پرسش در مورد سیاستمدار اول کشور، حاصل شدند. کسانی که ریاست جمهوری در ایالات متحده را پذیرفتند تمایل کمتری نسبت به پذیرش مهاجران داشتند و افرادی که نخست وزیر در کانادا را پذیرفتند پذیرش بالاتری نسبت به حضور مهاجران در کشور داشتند.

مطلب مرتبط
ترامپ چگونه موجب افزایش مهاجرت از ایالات متحده به کانادا شد.

گالوپ از شاخص پذیرش مهاجر استفاده کرد تا میزان پذیرش مهاجر را با روندهای سیاسی بسنجد. امتیاز بیشتر به پذیرش بیشتر مهاجران وابسته است.

تقسیم بندی سیاسی در مورد مهاجرت در کانادا، ایالات متحده

شاخص پذیرش مهاجر در ایالات متحده شاخص پذیرش مهاجر در کانادا
تایید ترامپ ۷.۱۰ تایید ترودو ۸.۷۳
عدم تایید ترامپ ۸.۵۹ عدم تایید ترودو ۸.۲۱
تایید رهبری کشور ۷.۱۰ تایید رهبری کشور ۸.۵۹
عدم تایید رهبری کشور ۸.۴۹ عدم تایید رهبری کشور ۸.۳۱

 

محققان دریافتند که در ایالات متحده، در پذیرش مهاجر میان افرادی که شخصاً با شهر و کشورشان شناخته می‌شوند در مقایسه با افرادی که با مذهب یا نژادشان شناخته می‌شوند تفاوت های زیادی دارد. افرادی که ایالات متحده در این تحقیق شرکت کردند و با موقعیت جغرافیایی شناخته می‌شدند نسبت به افرادی که با موقعیت اجتماعی ایشان خودشان را معرفی می کردند درصد پذیرش بیشتری داشتند. در کانادا هیچ تفاوتی میان پذیرش مهاجر بر اساس این که مردم چگونه خودشان را معرفی می کند وجود ندارد.

 

سن به طور متفاوتی در کانادا و ایالات متحده بر پذیرش تاثیرگذار است

الگوی پذیرش بر اساس فاکتور سن در این دو کشور نیز متفاوت بود افراد از ایالات متحده که در این تحقیق شرکت کرده بودند و پذیرش کمتری داشتند بین سنین ۱۵ تا ۲۹ سال و افراد بالای ۶۵ سال بودند.

در کانادا هیچ تفاوت آماری بر اساس گروه سنی وجود نداشت. گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال امتیاز راست بگردند که از تمام گروه های سنی کمتر بود گرچه پانوشت نشان می‌دهد که به خاطر اندازه کوچک نمونه ها تفاوت بسیار چشمگیر نبود.

مطلب مرتبط
جزیره پرنس ادوارد در دراو برنامه کاندیدای مهاجرتی خود از ۲۵۴ نامزد دعوت به عمل آورد

 

پذیرش مهاجر بر اساس سن در کانادا و ایالات متحده

سن شاخص پذیرش مهاجر در ایالات متحده شاخص پذیرش مهاجر در کانادا
۱۵ تا ۲۹ ۸.۳۴ ۸.۳۲
۳۰ تا ۴۴ ۸.۱۱ ۸.۵۴
۴۵ تا ۵۴ ۸.۰۴ ۸.۵۳
۵۵تا ۶۴ ۷.۷۹ ۸.۴۱
بالای ۶۵ سال ۷.۳۷ ۸.۵۱

 

علاوه بر این، گالوپ مشخص کرد که پذیرش مهاجر در میان افرادی که در مناطق شهری زندگی می‌کنند و افرادی که از تحصیلات بالاتری برخوردار هستند بیشتر است. این نتایج با نتایج رای گیری سال ۲۰۱۷ هم راستا بود.

 

ده کشور برتر از نظر پذیرش مهاجر در دنیا

در این قسمت فهرست کامل کشور های مهاجر پذیر گالوپ را در سال ۲۰۱۹ می بینید که طبق شاخص پذیرش مهاجر مرتب شده اند.

کشور شاخص پذیرش مهاجر
کانادا ۸.۴۶
ایسلند ۸.۴۱
نیوزلند ۸.۳۲
استرالیا ۸.۲۸
سیرالئون ۸.۱۴
ایالات متحده ۷.۹۵
بورکینافاسو ۷.۹۳
سوئد ۷.۹۲
چاد ۷.۹۱
ایرلند/رواندا ۷.۸۸

 

حاشیه خطا برای هر کشور با ۹۵ درصد سطح اطمینان محاسبه شده بود و از ۱.۹ درصد تا ۵.۴ درصد بود. نمونه های داده تحت تاثیر خطای نمونه برداری، داده های بیشتر، جمله بندی سوالات و مشکلات عملی بودند که منجر می شد که پاسخ ها نتیجه را دچار خطا یا جهت گیری کنند. گالوپ به نحوی نمونه‌های داده ها را متعادل سازی کرد تا با جمعیت آماری هر کشور تطبیق داشته باشد.