دریافت LMIA یا همان مجوز اداره کار

اگر قصد استخدام نیروی خارجی در شرکت و کمپانی خود دارید شما به LMIA  یا همان مجوز اداره کار دارید تا از طریق آن بتوانید برای دریافت ویزای کار نیروی مورد نظر خود اقدام کنید.

ادامه خواندن دریافت LMIA یا همان مجوز اداره کار

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد