برنامه مهاجرت آتلانتیک

برنامه مهاجرت آتلانتیک (AIPP) طرح آزمایشی برنامه مهاجرت آتلانتیک (AIP)، یک برنامه مهاجرتی است که به کارفرمایان چهار استان آتلانتیک کانادا (نوا اسکوشیا، نیوبرانزویک، نیوفاندلند و لابرادور و جزیره پرنس…

ادامه خواندن برنامه مهاجرت آتلانتیک

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد