شانس گزینش؛ متقاضیان اکسپرس انتری با امتیاز پایین

متقاضیانی که هم اکنون در حوزه رقابتی برنامه مهاجرتی اکسپرس انتری قرار دارند، ممکن است به زودی موفق به دریافت دعوت‌نامه منتخب استانی از یکی از استان‌های اونتاریو، آلبرتا و…

ادامه خواندن شانس گزینش؛ متقاضیان اکسپرس انتری با امتیاز پایین

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد