خبر خوب روز والنتاین: انتظار همسران خارجی برای آمدن به کانادا از دو سال به یکسال رسیده

احمد حسین وزیر مهاجرت کانادا در روز والنتاین اخباری از بهبود سیستم بهم رساندن همسـران را به اطلاع عموم رساند که نشان می دهد دولت لیبرال کانادا موفق شده به…

ادامه خواندن خبر خوب روز والنتاین: انتظار همسران خارجی برای آمدن به کانادا از دو سال به یکسال رسیده

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد