تأثیرات انتخابات بر سیاست‌های مهاجرتی کانادا

با شروع مبارزات انتخاباتی کانادا، سؤال مهمی که ذهن متقاضیان مهاجرت را درگیر می‌کند، این است که نتیجه رأی‌گیری 21 اکتبر، چه تأثیراتی در سیستم مهاجرتی کانادا خواهد داشت. یکی…

ادامه خواندن تأثیرات انتخابات بر سیاست‌های مهاجرتی کانادا

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد