ظرفیت «کفالت والدین» امسال در شش دقیقه نخست پر شد

پریسا از خوانندگان «مداد» که به گفته خودش از ساعت ۱۱ صبح پای کامپیوتر و آماده به کار، منتظر باز شدن سامانه ثبت‌نام برای برنامه اسپانسرشیپی والدین کانادا نشسته بود،…

ادامه خواندن ظرفیت «کفالت والدین» امسال در شش دقیقه نخست پر شد

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد