مسیر جدید پرستاران خانگی

برنامه جدید مهاجرتی با نام پرستاران خانگی با نام‌های Home Child Care Provider Pilot و  Home Support Worker Pilot در لیست روش‌های مهاجرتی قرار گرفت و مسیر اقامت دائم را…

ادامه خواندن مسیر جدید پرستاران خانگی

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد