تعهدات جدید مالی دولت کبک برای کمک به کارفرمایان استان کبک در استخدام نیروی موقت کار خارجی

کارفرمایان کبکی به‌منظور برطرف کردن معضل کمبود نیروی کار خود به دنبال نیروی کار موقت خارجی هستند. دولت کبک اعلام کرد به‌منظور کمک به کارفرمایان در استخدام و تأمین نیروی…

ادامه خواندن تعهدات جدید مالی دولت کبک برای کمک به کارفرمایان استان کبک در استخدام نیروی موقت کار خارجی

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد