دارایی مورد نیاز برای برنامه آتلانتیک

دارایی مورد نیاز برای برنامه آتلانتیک در روش مهاجرت کاری، دارایی مورد نیاز برای برنامه آتلانتیک یکی از مواردی است که شما باید در مدارک خود آن را ارائه دهید.…

ادامه خواندن دارایی مورد نیاز برای برنامه آتلانتیک

برنامه مهاجرت آتلانتیک

برنامه مهاجرت آتلانتیک (AIPP) طرح آزمایشی برنامه مهاجرت آتلانتیک (AIP)، یک برنامه مهاجرتی است که به کارفرمایان چهار استان آتلانتیک کانادا (نوا اسکوشیا، نیوبرانزویک، نیوفاندلند و لابرادور و جزیره پرنس…

ادامه خواندن برنامه مهاجرت آتلانتیک

برنامه عملی رشد جمعیت برای نیوبرانزویک از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴

برنامه مهاجرت نیوبرانزویک، تقویت رشد با سرمایه‌گذاری روی مردم نیوبرانزویک دارای یک استراتژی رشد و یک استراتژی کسب و کار جدید است: استراتژی رشد جمعیت نیوبرانزویک از سال ۲۰۱۹ تا…

ادامه خواندن برنامه عملی رشد جمعیت برای نیوبرانزویک از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد