اولین گام جهت اقدام برای شروع پرونده استارت اپ ویزا داشتن ایده هست. در این مرحله اگر 

شما ایده داشته باشید ما آن را پرورش داده و مناسب برای ارائه به سرمایه گذار و یا شرکت های انکوباتور مورد تایید اداره مهاجرت کانادا خواهیم کرد

اگر ایده ندارید ولی توانایی این را در خود می بینید که یک بیزنس جدید راه اندازی کنید و کنار تیمی باشید و تا رسیدن به هدف همراه باشید، ما در یافتن ایده و هم تیمی کنار شما هستیم

اگر ایده استارتاپی ندارید:

اگر خود شما ایده مکتوب شده دارید

برای بررسی ایده خود توسط تیم سماکاو فرم زیر را تکمیل نمایید