مشاوره جامع و تخصصی

  • اگر تصمیم به مهاجرت به کانادا گرفته‌اید و میخواهید شرایط خود را کامل و تخصصی بررسی کنید و مسیر مناسب را انتخاب کرده و در این راه قدم بردارید، این روش مشاوره را انتخاب کنید
  • تلفنی: 990 هزار تومان و یا 50 دلار کانادا
  • حضوری فقط در ونکوور: 100 دلار کانادا و یا 2 میلیون تومان

مشاوره کلی و اجمالی

هزار تومان 290
  • اگر تمایل دارید به صورت کلی تمام روشهای مهاجرت را برای شرایط خود ارزیابی کنید و تصمیم به مهاجرت بگیرید این روش را انتخاب کنید
  • مدت زمان مشاوره : تا 20 دقیقه

مشاوره تحصیلی

هزار تومان 290
  • اگر تمایل دارید از طریق تحصیلی اقدام به مهاجرت نمایید و اطلاعات کلی و جامع در این زمینه دریافت نمایید، این روش را انتخاب نمایید
  • مدت زمان مشاوره : تا 20 دقیقه

مشاوره استارت آپ

هزار تومان 490
  • اگر تمایل دارید از طریق استارت آپ اقدام به مهاجرت نمایید و اطلاعات کلی و جامع در این زمینه دریافت نمایید، این روش را انتخاب نمایید
  • مدت زمان مشاوره : تا 60 دقیقه