مشاوره موردی

هزینه 340 هزار تومان

اگر پرونده در جریان دارید و یا در مورد روش مهاجرتی مشخصی نیاز به مشاوره دارید این روش را انتخاب کنید.

این مشاوره توسط وکیل رسمی مهاجرت انجام خواهد شد

مشاوره جامع

هزینه 490 هزار تومان

اگر تازه تصمیم به مهاجرت به کانادا گرفته اید و میخواهید شرایط خود را بررسی کنید این روش مشاوره را انتخاب کنید

این مشاوره توسط وکیل رسمی مهاجرت انجام خواهد شد

مشاوره اکسپرس

هزینه 99 هزار تومان

این مشاوره توسط کارشناسان شرکت بوده و بهترین روش مهاجرتی را ظرف مدت 15 دقیقه با شما بررسی خواهند کرد

این مشاوره توسط کارشناس مهاجرت انجام خواهد شد

فرم ارزیابی

هزینه 99 هزار تومان

این مشاوره توسط کارشناسان شرکت بوده و بهترین روش مهاجرتی برای شما ایمیل خواهد شدو در صورت تمایل با مشاور تماس تلفنی خواهید داشت

لینک فرم ارزیابی

زمان مشاوره به وقت ایران و بعد از ساعت 9 شب می‌باشد

بارگذاری...