مشاوره اکسپرس

هزار تومان 140
  • اگر تمایل دارید به صورت کلی تمام روشهای مهاجرت را برای شرایط خود ارزیابی کنید و تصمیم به مهاجرت بگیرید
  • این مشاوره توسط کارشناس مهاجرت انجام خواهد شد

مشاوره موردی

هزار تومان 340
  • اگر پرونده در جریان دارید و یا در مورد روش مهاجرتی مشخصی نیاز به مشاوره دارید این روش را انتخاب کنید.
  • این مشاوره توسط وکیل رسمی مهاجرت انجام خواهد شد

مشاوره جامع

هزار تومان 490
  • اگر تازه تصمیم به مهاجرت به کانادا گرفته اید و میخواهید شرایط خود را بررسی کنید این روش مشاوره را انتخاب کنید
  • این مشاوره توسط وکیل رسمی مهاجرت انجام خواهد شد
بارگذاری...