اونتاریو از ۴۴۳ نامزد اکسپرس انتری در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی و خود دعوت به عمل می آورد.

نامزدهای دعوت شده اکسپرس انتری در ۹ شغل مورد نظر دارای تجربه کاری بودند.

هزاران نامزد اکسپرس انتری اکنون ۱۶ درخواست برای گزینش استانی از آنتاریو را دارند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی اونتاریو ۴۴۳ دعوتنامه برای نامزدهای سیستم اکسپرس انتری صادر کرد. نامزدها به امتیاز سیستم جامع رتبه بندی بین ۴۶۹ و ۴۷۷ نیاز داشتند. همچنین نیاز داشتند تا در یکی از ۹ شغل زیر دارای تجربه کاری باشند:

  • مدیران مالی
  • مدیران روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات
  • مدیران فروش حقوقی
  • حسابداران و حسابرسان مالی
  • مسئولان مالی دیگر
  • شغل های حرفه ای در مشاوره در زمینه مدیریت تجارت
  • پرستاران و پرستاران بخش روانی
  • افراد شاغل در حوزه سلامت
  • متخصصان تغذیه و رژیم

نامزدها بر اساس صلاحیت سنجی برای روند اولویتهای سرمایه انسانی اکسپرس انتری اونتاریو توسط آنتاریو دعوت شدند. در صورت دعوت با موفقیت می توان گزینش استانی را دریافت کنند و ۶۰۰ امتیاز اضافی علاوه بر امتیاز خود در سیستم جامع رتبه بندی دریافت می کنند و این امر دریافت دعوت نامه درخواست برای اقامت دائم کانادایی در دراو بعدی اکسپرس انتری را برای آنها تضمین می‌کند.

افرادی که در دراو ۱۲ نوامبر دعوت شدن ۴۵ روز کاری برای درخواست گزینش استانی زمان دارند.

 

در مورد روند اولویت های سرمایه انسانی انتاریو

برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته به برنامه مهاجرت به آنتالیا اجازه می دهد تا نامزد های پول اکسپرس انتری را برای مهاجرت دائمی گزینش کند.

مطلب مرتبط
آنتاریو برای نامزدهای کارآفرینی دعوت نامه صادر می کند

برای آنکه تروند اولویت های سرمایه انسانی واجد شرایط شناخته شوند نامزدها باید شرایط صلاحیت سنجی برای یکی از برنامه های تخصصی فدرال کانادا را برآورده کنند که می تواند برنامه نیروی کار متخصص فدرال یا دسته تجربه کانادایی باشد.

نامزدها به پیشنهاد شغلی در کانادا نیازی ندارند اما باید ضوابط صلاحیت سنجی تجربه کاری خاصی را برآورده کنند. به این معنا که حداقل به یک سال کار تمام وقت با حقوق یا معادل پاره وقت آن نیاز دارند که در طی پنج سال قبل از درخواست انجام شده باشد. این می تواند یک تجربه کاری بین المللی و تجربه کاری کانادایی باشد.

 

در مورد سیستم اکسپرس انتری

اکسپرس انتری یک سیستم مدیریت درخواست برای ۳ برنامه مهاجرتی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال،برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

نامزدهای واجد شرایط بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی مانند سن تجربه کاری تحصیلات و تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی ارزیابی شده و در سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کند.

نامزدها با بالاترین رتبه ها دعوت نامه درخواست بر روی اقامت دائم را دریافت می کنند. زمانی که نامزد ها از دولت فدرال دعوت نامه درخواست را دریافت کنند می توانند برای اقامت دائم درخواست دهند.

مطلب مرتبط
Ontario holds new Tech Draw inviting 772 Express Entry candidates