مشاوره حضوری در ایران

مهم

  • با توجه به محدودیت های غیر قابل پیشبینی به دلیل کرونا، احتمال تغییر ناگزیر زمان مشاوره از طرف ما با هماهنگی قبلی با شما وجود دارد. پیشاپیش از همکاری شما در این خصوص کمال تشکر را داریم.
  • مکان دقیق مشاوره یک هفته قبل از جلسه به شما اطلاع داده خواهد شد.
  • کلیه تاریخهای مشاوره حضوری در ایران، در ماه فوریه و مارچ میباشد. 
Loading...