چه تفاوتی بین study permit و ویزای اقامت موقت وجود دارد؟

“Study permit به دانشجویان اجازه می‌دهد تا اهداف تحصیلی خود را در کانادا دنبال کرده در این کشور درس بخوانند در حالی که ویزای اقامت موقت (TRV) اجازه ورود یک شخص به کانادا است. دانشجویان ممکن است بسته به کشور متبوع خود نیاز به TVR برای ورود به کانادا داشته باشند.

برای متقاضیانی که خارج از خاک کانادا هستند و برای ورود به کانادا نیاز به TRV دارند، پس از تایید study permit به صورت اتوماتیک درخواست TRV داده می‌شود. این متقاضیان نیازی به ارائه درخواست مجزا ندارند و هزینه دیگری نیز برای TRV پرداخت نخواهند کرد. این فرایند برای متقاضیانی که ورودشان به خاک کانادا مستلزم دریافت مجوز الکترونیکی سفر (eTA) است نیز صورت می‌پذیرد.”