چرا وکلای دیگر در زمینه گرفتن جاب آفر فعالیت ندارند؟

این پروسه و گرفتن جاب آفر بسیار زمانبر، پردردسر و سخت می‌باشد و همچنین احتیاج به اختصاص وقت و هزینه جهت یافتن کارفرماهایی دارد که به دنبال اسختدام نیروی خارجی هستند . علاوه بر این مسئولیت انجام این کار فقط سمت مشتری نیست و وکیل نسبت به کارفرما هم مسئولیت دارد .در حالی که درامد انجام روش‌های دیگر مهاجرت بیشتر بوده و مسئولیت کمتری دارد.