هزینه های دولتی پرونده های EB3 آمریکا چقدر خواهد بود؟

این هزینه 345 دلار امریکا خواهد بود ولی ممکن است این عدد بسته به شرایط شما متغییر باشد