مدت زمان رسیدگی به درخواست study permit چقدر است؟

زمان رسیدگی به study permit بستگی به دفتری دارد که از آن درخواست ویزا می‌دهید. برای دیدن فهرست مدت زمان رسیدگی به سایت مهاجرت کانادا رجوع کنید.