فرایند اقدام برای تحصیل در استان کبک به چه شکلی است؟

متقاضیانی که می‌خواهند در استان کبک درس بخوانند باید ابتدا گواهی‌نامه پذیرش برای استان کبک (certificate d’acceptation de Quebec یا به اختصار CAQ) را دریافت کنند و سپس برای study permit اقدام کنند.