زمان پروسه جاب آفر تا گرفتن ویزای کار چقدر هست؟

معمولا از زمان عقد قرارداد تا دریافت ویزای کار بین 10 ماه تا 14 ماه زمانبر خواهد بود ولی هیچ روش مهاجرتی کانادا تضمین دقیق زمان ندارد.