روش EB3 آمریکا چقدر زمانبر خواهد بود؟

این روش در حالت عادی یکسال و نیم زمانبر خواهد بود ولی با توجه به تعدد پرونده در USCIS و تعداد پرونده های در جریان، احتمالا این روش تا 3 سال زمانبر خواهد شد