در چه مشاغلی امکان گرفتن جاب آفر هست؟

“ما تمام تلاش خود را کرده ایم تا تیم قوی جهت یافتن کارفرما و شغل در تمام زمینه ها تشکیل دهیم و خرسندیم که اعلام کنیم که در حال حاضر توانسته ایم برای بیشتر مشاغل مهندسی، فنی جاب آفر پیدا کنیم. لذا برای بررسی اینکه آیا برای زمینه کاری شما هم میتوانیم شغلی بیابیم لطفا رزومه انگلیسی خود را به آدرس resume@samakav.com ارسال نمایید.

همچنین با همکاری شرکت Hireimm.com توانسته ایم به کارفرماهایی که نیاز واقعی به استخدام نیروی خارجی دارند دست پیدا کنیم