برای دانشجویان خارجی که می‌خواهند در خاک کانادا اقامت دائم بگیرند و زندگی کنند چه نوع برنامه‌های مهاجرتی وجود دارد؟

تحصیلات می‌تواند به دانشجویان خارجی مسیر‌هایی را برای اقامت دائم در کانادا نشان بدهد. طیف وسیعی از برنامه‌های فدرال و استانی وجود دارند که دانشجویان می‌توانند از این مسیرها نسبت به دریافت اقامت دائم کانادا اقدام کنند که در بعضی از موارد حتی نیازی به پیشنهاد کاری –job offer- هم نیست. متقاضیان می‌توانند از طریق برنامه Express Entry نسبت به اخذ ویزای اقامت دائم کانادا اقدام کنند.