برای این روش نمره ایلتس نیاز هست یا خیر؟

برای برخی مشاغل که احتیاج به صحبت کردن دارد (مانند حسابدار، مارکتینگ و …) بله از ابتدا نیاز هست شما نمره ایلتس جنرال حداقل 5 ارائه کنید ولی برای مشاغل دیگر (مانند آشپز، جوشکار و …) در ابتدای کار باید فقط توانایی مکالمه داشته باشید تا در مصاحبه با کارفرما بتوانید قبول شوید. ولی در هر صورت برای انجام پرونده ویزا و بالا بردن درصد گرفتن ویزای کار ، باید نمره ایتلس حداقل 5 جنرال ارائه دهید.