آیا همسر متقاضی هم می‌تواند در این درخواست شامل شود؟

“همسر یا شریک قانونی متقاضی که study permit معتبر دارد و در یک موسسه آموزشی پس از دوره متوسطه به صورت تمام وقت ثبت نام کرده است، می‌تواند واجد شرایط دریافت work permit آزاد باشد. اعتبار work permit آزاد که برای همسر یا شریک قانونی متقاضی صادر شده است تا زمانی است که متقاضی یا دانشجو درس می‌خواند و study permit او معتبر است. متقاضی باید در فرم درخواست study permit خود قید کند که همسرش او را در سفر به کانادا همراهی خواهد کرد. اگر همسر متقاضی نیز بخواهد در کانادا بماند، او نیز باید درخواست study permit بدهد.

برای اینکه همسر دانشجو واجد شرایط دریافت work permit باشد، دانشجو باید در یک موسسه Degree-granting (موسسه‌ای که مدرک آموزشی ارائه می‌کند که حداقل آن مدرک لیسانس است) پس از دوره متوسطه ثبت نام کرده باشد. موسسات پس از دوره متوسطه شامل موارد زیر هستند:

  • موسسات پس از دوره متوسطه عمومی مانند کالج یا دانشگاه یا CEGEP در استان کبک
  • مدارس خصوصی هم رده با کالج در استان کبک
  • مدارس خصوصی کانادا که می‌توانند به صورت قانونی تحت قانون استانی خود مدارک تحصیلی و آموزشی ارائه بدهند