آیا می‌توان پیش از اقدام برای تحصیل از کانادا، دیدن کرد؟

“بله. دانشجویان می‌توانند پیش از این‌که شروع به تحصیل در کانادا کنند به عنوان بازدید کننده به این کشور سفر کنند. البته متقاضی باید بررسی کند که آیا برای سفر به ویزای اقامت موقت (TRV) نیاز دارد یا باید مجوز الکترونیکی مسافرت (eTA) اخذ کند.

گفتنی است، اتباع کشورهای مشخصی باید برای بازدید از کانادا ویزا اخذ کنند.”