آیا دوره‌های آموزش کوتاه مدت هم نیاز به study permit دارند؟

“متقاضیانی که دوره آموزشی آن‌ها کمتر از ۶ ماه است نیازی به دریافت study permit ندارند. بدیهی است که اگر دوره آموزشی بیشتر از ۶ ماه باشد متقاضی مستلزم دریافت study permit است.

Study permit مفاد خوبی برای متقاضیان دارد حتی اگر دوره آموزشی شما کمتر از ۶ ماه باشد. با این که ممکن است نیازی به study permit نداشته باشید، اما می‌توانید منافع خوبی برای درخواست آن به دست آورید. چنانچه بخواهید دوره آموزشی خود را تحت برنامه جدیدی ادامه بدهید، در حالی که دوره آموزشی کوتاه مدت به اتمام رسیده است و study permit هم ندارید؛ باید خاک کانادا را ترک کرده و از طریق یک دفتر ویزای کانادایی در خارج از خاک این کشور مجددا اقدام کنید. برای دریافت پذیرش تحصیل در دوره‌های کوتاه مدت باید از طریق موسسه/کالج/دانشگاه آموزشی مشخصی اقدام کنید.”