آیا دانشجو می‌تواند فرزندان خود را با خود به کانادا بیاورد؟

فرزندان دانشجویان می‌توانند آن‌ها را در کانادا همراهی کنند. اگرچه باید برای آن‌ها درخواست ویزای اقامت موقت-Temporary Resident Visa (TRV)- یا مجوز الکترونیکی سفر –Electronic Travel Authorization (eTA)- ارائه شود.