آیا داشتن IELTS یا CELPIP برای متقاضیان study permit ضروری است؟

باید این موضوع را در نظر داشت که بیشتر دانشگاه‌های کانادا برای پذیرش متقاضیان از آن‌ها  IELTS یا مدارکی دال بر توانمندی در زبان انگلیسی یا فرانسه درخواست می‌کنند. توجه داشته باشید که این مدرک جزو ملزومات پذیرش در دانشگاه/کالج است و ارتباطی با study permit ندارد مگر در شرایطی که شما از طریق برنامه–student partner program- اقدام کرده باشید. بنابراین توصیه می‌شود که در ابتدا با موسسه‌ای که می‌‌خواهید از آن پذیرش بگیرید مشورت کنید تا مشخص شود که آیا IELTS ضروری است و یا اینکه چه امتیازاتی دارد.