آیا به دانشجویان خارجی نیز بورسیه تحصیلی تعلق می‌گیرد؟

برای دانشجویان خارجی بورسیه‌های خصوصی، دولتی و عمومی مختلفی در کانادا وجود دارد. همچنین ممکن است موسسه‌هایی که متقاضیان برای تحصیل انتخاب می‌کنند نیز بورسیه‌های مختلفی داشته باشد.